canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

HAYZ-NİFAS-VE İSTİHAZE - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

HAYZ-NİFAS-VE İSTİHAZE

 

Malum ola ki şer’an kadınların kendilerine mahsus halleri vardır. Bunlar hayız-nifas ve istihaza kanlarıdır. Şer’an bunların ayrı ayrı hükümleri vardır.

Hayz: Buluğ çağına gelip ve hamile olmayan hatunlardan gelen kandır. Hayz müddeti içinde gelen kana ve kana benzer sarı, yeşil, siyah ve bulanık şeylere hayz derler. Hayzın en az müddeti üçgün üç gecedir. En çok müddeti on gün on gecedir. Üç günden az on günden fazla kan gelse hayz değildir. Hayz sanıp namaz kılmadı ise namaz-larını kaza eder. Kan on günden fazla gelirse on gün başında gusül edip namazı kılar. Gelen kana bakmaz. Zira istihaza kanıdır. İstihaza hükmü inşallah ileride gelecektir.

Nifas: Nifas kanı budur ki kadın çocuk doğururken çocuğun yarısından fazlası çıktıktan sonra gelen kana nifas denir. Bu nifasın sınırı en fazlası kırk gün dür. Kırk günden fazla kan gelirse gusül eder namazını kılar. En azı için sınır ve müddet yoktur. Bazı kadın olurki çocuk doğduğunda hiç kan görmez nifas olmaz namazını kılar.

İstihaze: İstihaze bir illet hastalık kanıdır. Hayız ve Nifas kanı değildir. İçinde olan maraz ve hastalıktan gelir. İstihaze kanı birkaç türlüdür. Mesala buluğ çağına gelmiyen dokuz yaşından küçük altı, yedi, sekiz yaşlarında kızdan gelen kan ve hamile ve gebe kadından ve üç günden eksik gelen kan ve hayzda on günden fazla gelen, nifasta kırk günden fazla gelen kan istihaze kanıdır.

Hayız halleri kadınların hepsinde bir değildir. Mesala: kimi kadın üç günde kimi kadın dört günde kimi kadın beş günde, kimisi altı günde, kimisi sekiz gün, kimisi dokuz gün, kimisi de on günde hayz görür. Lakin on gün hayz gören kadın pek azdır. Şimdiki za-manda çok kadınlar bilmeyip hayz on gündür diye hükmedip üç günde kanı kesilse bile hayzım vardır diye on gün gusul etmez namaz kılmaz. Bu ise büyük günah ve hatadır.

Şimdi böyle kadınlar hayz halleri bir birlerine muhalif olduğundan bazı hallarını açıklamak lâzımdır ki her kadın kendi halini bilsin ve ona göre amel etsin. Örnek: Bir kadın hayzını üç gün görse on güne kadar kan gelmezse bu kadının hayız müddeti üç gün olup, üç günde kanı kesildiğinde gusül edip namaz kılmak farz olup eriyle yatmak yani cima etmek caiz olur. Ve bir kadın dört gün hayzını görüp dört günden fazla kan gelmezse bu hatunun hayız müddeti dört gün olup, neticesinde gusül edip namazını kılar. Beş gün hayz görse hayz müddeti beş gün olur. Altı gün görürse altı gün olur, yedi gün görse yedi gün olur. Sekiz gün görse sekiz gün olur. Dokuz gün görse dokuz gün olur. On gün görse hayız müddeti on gün olur. Kaç günde leke ve kan gelmez kesilir ise hayzı bitmiş olur o günden itibaren guslünü yapar. Namazını kılar. Böyle her kadın kendi haline bakıp kaç gün kan gelirse hayzı o kadardır. Hemen gusl edip namazını kılar. Ramazan ise orucunu tutar.

Nifas gören kadınların hali bir birlerine göre değişiktir. Örnek: bir kadın ilk çocuk doğurduğunda kaç gün kan gelirse o gün miktarı nifası olur. Mesela: Beş gün yahut on gün veya on beş veya yirmi veya yirmi beş veya otuz gün veya otuz beş gün veya otuz yedi gün otuz sekiz yada kırk gün veya bunlar gibi günlerde hangi günde kan kesilirse kırk güne dek bir daha kan gelmezse nifas miktarı o gün kadardır.

Mesela on gün de kan kesilse kırk gün başına kadar kan gelmezse nifası on gün olur. On beş gün gelip kesilirse kırk güne kadar bir defa gelmezse nifası onbeş gün olur. Sair günlerde hüküm böyledir. Böylece her kadının hali bir olmaz. Kimi kadın on beş günde, kimi yirmi günde farklı farklı olur. Kırk gün nifas gören kadın gayet azdır. Şimdi malum oldu ki bir kadının nifası on gün olursa on günde kanı kesildiğinde gusül edip namazını kılar. On beş günde kesilse gusül edip namazını kılar. Ramazan ise orucunu tutar kırk günü beklemez. Sair günlerde hüküm böyledir.

Velakin hayz ve nifasda her kadının müddeti kaç gün ise sonra bu müddeti şaşıp mesala on beş gün nifası olan kadın sonra ki doğurduğunda yirmi gün ve yirmi beş gün veya otuz gün kan görse evvelki müddeti bozulup sonraki doğurduğunda kaç gün kan gördü ise nifası o günde tamamlanır. Böylece her bir kadın hesap edip kendini bekleye bu halde namaz kılmazsa mesala nifas zannedip namazını kılmazsa sonra nifas olmadığını anlasa bu namazları kaza etmesi lazım gelir.

Hayzda da böyledir. Mesala dört gün hayız müddeti olurken günü şaşıp beş gün ya altı gün kan görüp bir daha on güne kadar kan görmezse hayz müddeti son gördüğü gibi olur. Beş gün geldiyse beş gün, altı geldiyse altı gün olur. On günün hepsinde de kan gelse hayz müddeti on gün olur. Fakat hayz müddeti dört gün iken kan kesilmeyip on günüde geçse ve nifas günü otuz iken kan kesilmeyip kırk günüde geçerse, hayz da dört günden sonraki namazlarını kaza eder.

Nifasda otuz günden sonraki namazlarını kaza eder. Zira bu halde hayızda dört günden sonraki nifasta otuz günden sonraki gör-düğü kanlar istihaze yani hastalık kanıdır. Çünkü hayzın en çok müd-deti on nifasın en çok müddeti de kırk gündür. Bu hal da olan bir ka-dın bunları iyice hesap edip kılmadığı namazını eda eder. Erbabından bu meseleleri iyice anlayıp gaflet etmemelidir.

Şimdi de iki hayz arasında temizlik müddetini açıkla-yalım: Bir kadının hayız hali bittikten sonra ikinci hayzını göreceği vaktin en azı on beş gündür. Bundan eksik olmaz sahih mesele budur. Lakin bu temizlik halinin çokluğuna had ve sınır yoktur. Yani on beş günden az olamaz ama fazla olabilir. Buna göre bir kadın hayzı tamam olduktan sonra on iki, on üç, on dört gün yani on beş günden az sürede kan gelse bu kan hayz olmayıp istihaze kanıdır. Gusül lazım değildir. Ancak abdesti bozulur. Abdest alması lazımdır. Namazını kılar. Ramazan ise orucunu tutar.

Bilmek gerektir ki: Hayız ve nifasta kadınlar yukarıda açıklanan müddetler içinde kanlarını her gün ve her gece ve her vakit görmek şart değildir. Müddetin başlangıcında bir defa kan gelip sonra kesilse müddeti kaç gün ise o müddetin sonunda bir daha kan gelirse kanın gelmediği günlerde hayz olur. Mesala:

Hayız müddeti üç veya dört gün olsa sonra mesala bir defa Cuma günü kan gelmiş sonra kesilmiş olsa Cumartesi, Pazar kan gelmemiş Pazartesi gelmiş ise o kadın üç gün hayz olmuş olur. Cumartesi, Pazar kan gelmemesi zarar vermez. Eğer bu kadının hayzı üç gün ise Pazartesi gusül edip namazını kılar. Hayz günü dört gün ise Salı günü kan gelir sonra kesilirse Salı günü gusül yapıp namazı kılar. Kaç gün müddeti olursa kan daima akmak şart değildir. Nifas da bunun gibidir. Böyle hesab etmelidir.

Ve yine malum olsun ki hayız ile nifas gören kadınlar şer’an cünüp gibidir. Namaz kılamaz oruç tutamaz lakin namazların kazası lazım gelmez orucun kazası farzdır. Bir kadın öğle namazı vakti çıkmazdan evvel ikindi vaktine dek gusül edip öğle namazını kılacak vakitte kan kesilip temiz olsa bu kadının öğle namazının farzını kılması farzdır. Eğer ihmal edip gusül etmeyip kılmazsa bu namazı kaza etmek farzdır. Diğer vakitlerde de hüküm aynıdır. Bu konuya dikkat etmeli gaflet etmemelidir.

İstihaza: İstihaza kanı ise burundan gelen kan gibidir. Abdes-tini bozar. Sürekli akarsa şer’an özür sahibi olur. Beş vakit namaz için her vakit girdiğinde abdest alır gusül lazım gelmez. Ancak elbisesini ve üstünü hıfz eder. Namazını kılar orucunu tutar, tavaf eder. Kur’an okur. Camilere girmesi ve eriyle cima etmesi caizdir.

Düşük hallarında çocuğun âzalarından biri zahir olursa saç, bu-run, el ve ayak gibi o zaman o kadın nifas olur. Eğer bu âzalardan birisi meydana çıkmamışsa hayız müddeti kadar durup gusül edip namazını kılar. Eğer kan zuhur ederse hayzının en çok müddetinden sonra gelen kan istihaza vücuttaki illet, hastalık kanıdır.

Hayız ve Nifas halindeki bir kadın neleri yapıp neleri yapamaz gusül bahsinde detaylı olarak açıklanacaktır.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>