Sünnetleriyle Tam Bir Gusul Şöyle Yapılır - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

Sünnetleriyle tam bir gusul şöyle yapılır

 

1. Besmele çekilir ve niyyet edilir: "Niyyet ettim Cünüblükten temizlenmeğe" gusul abdesti almağa denir.

2. Eller bileklere kadar güzelce yıkanır. Tırnaklar arasında birik-miş veya üzerlerine yapışıp kurumuş bir şeyler varsa onlar da temizlenir.      

3. Bedenin başka taraflarında da pislikler varsa onlar da güzelce yıkanır. Bilhassa vücuddan pislik çıkan yerler (Avret yerleri önceden iyice yıkanıp temizlenir).

4. Ağza bol su alınarak ta boğaza kadar ağız içi ve dişlerinin arası iyice temizlenip diş aralarında yemek kalıntısı veya nohut parçası veya balık pulu veya suyun ulaşmasına mani ne varsa çıka-rılır. Bu çalkalama üç kere tekrarlanır eğer suyun ulaşmasına mani bir şey olur da altına su ulaşmazsa gusul sahih olmaz. Göbek çukuruna da suyun ulaşması lazımdır.

5. Burna bol su çekilip içi üç kere yıkanır. İçinde kurumuş kir kalmasın diye sol el ile iyice sümkürülüp temizlenir.

6. Aynen namaz abdesti gibi abdest alınır. Eğer basılan yerde su birikiyorsa ayakları abdest alırken yıkamayıp gu­sül bittikten sonra, çıkarken yıkanır.

7. Abdest aldıktan sonra evvela baş, sonra sağ taraf, sonra da sol taraf omuzlar üzerine üçer defa su dökülür ve elin yetişe bildiği yerlere kadar vücud iyice oğuşturulur, hiç bir kuru­luk kalmaksızın tepeden tırnağa kadar beden iyice yıkanır (İmam Yusuf’a göre vücudunu iyice ovamak vacipdir.)

Bir Müslüman gusül gerektiğinde vaktinde gusül abdesti almazsa günahkar olur. İnkar eder ise dinden çıkar. Bi­zim dinimiz temizlik ve sağlıklı olmayı emreden bir dindir. İslam'ın bu farzını gayri müslimler bile taklid ediyorlar ve buna da duş diyorlar. Bizler, dini-mizin nasıl temizlik dini olduğunu okur ve dinimizin esaslarını öğre-nirsek görürüz ki, dinimizin her emrinde bir hikmet, bir fayda ve her farzında Allah'ın emrinde insan için sayısız yararlar mevcuttur.

8. Parmakdaki yüzüklerin altına ve kadınların kulak küpelerinin içine sık olsada saç ve sakalın ve kaşların ve bıyıkların altına su deriye ulaşıncaya kadar yıkamak lazımdır, eğer bunların aralarına ve dibine su ulaşmaz kuru kalırsa gusül tamamlanmış olmaz.

9. Bir kimsenin ayakları yarılmış ve ona merhem sürülmüş olsa su yarıkların içine girmese abdesti ve guslu sahih olmaz ama yaraya zarar veriyorsa merhemin üzerinden yıkanır. Oda zarar veriyorsa mesh etmesi kafi gelir. Oda zarar veriyorsa mesh’de terk edilir.

10. Daha önce tahareti olsa bile gusl alırken taharetlenmesi gerekir.

11. Erkeklerin saçı örülü olsa tamamına suyun ulaşması şarttır amma kadınlarda beliğin dibine suyun girmesi kafidir.

12. Bir kimse gusl ederken su kabının içine az su sıçrasa suyun damladığı yer belli olmaz ise suyu bozmaz, eğer damla çok olur ve damlayan yeri belli olur ise suyu bozar. En güzeli sıçratmamaya gayret etmelidir.

13. Gusül bittiğinde eğer ayakları altında su birikiyorsa ayak-larını yıkamak ve kerahat vakti değilse iki rekat nafile namaz kılmak müstahabtır. Gusül gerektiği halde yıkanmadan yemek yemek fakirlik getirir.

14. Bir kimse guslettikten sonra bedeninin bir yerinde kuru biryer kaldığını fark etse tekrar gusl alması icap etmez yalnız kuru kalan yeri yıkaması yeterlidir. Fakat farz bir namaz kılmış ise o namazı tekrar kılması lazımdır.

 

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>