canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

GÜNLER İÇİNDE HANGİ GÜN EFZALDIR - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

GÜNLER İÇİNDE HANGİ GÜN EFZALDIR

 

Günler içinde hangi gün efzaldır; ihtilaflıdır. Kimisi demiş arefe günü efzaldır. Kimi Bayram günü efzaldır. Vel hasıl son nihayette bağlamışlar günler içinde en makbul olan gün arefe günü, hacıların arafata çıktığı gündür.

Ondan daha makbul olan Cuma günüdür. Cuma günü diye karar verilmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şerifinde, «Güneş Cuma gününden başka hiç bir hayırlı gün üzerine doğmuş değildir. En hayırlı olan Cuma günü üzerine doğmuştur. Kıyamet günüde Cuma günü olacaktır.» diye buyurmuştur[1]

Cuma günü hakkında alim ülemalar büyük meşayıh zatlar, cu-manın esrar sırlarından biraz konuşmuşlar. Cuma günü çok kıymetli bir mûteber gün olduğundan, Cuma gününün içinde kıymetli, duaların kabul olacak saatini birlikte aramışlar.

Kısadan Cuma günü güneş batmaya sallandığı zaman kıymetli ve duanın kabul saati olduğunu, bir de Cuma namazına toplanıp camiye gelinip imam hutbeye çıktığından itibaren başlayan bir saat içinde ki duaların makbul ve kabul olacağı saattir.

Fakat burda, imam da farz içinde oluyor cemaat de farz içinde olduğundan, dua dil ile yapılmayıp, kalb ile tezarru niyaz ile kalben yapılır. Duada bütün İslam Aleminin her türlü dalalet, felaketten kurtulmalarına, selamete çıkmalarına ve iç ve dış düşmanların şerrin-den muhafaza altında olmalarına, huzuru kalb ile kalben yapılabilir. Hayır niyet ile kötü yönlere kötü niyetlere Allah’ın hoşlanmıyacağı yönlere dua yapılmaz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e kafirlerin sorularından bir tanesi de beyti mamurdan bize haber ver. Deyince.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, beyti mamu-run temelde, cennette, firdevsi aladan inmişti. Beytullahın yerinde idi. Cenâb-ı Hak Teala ve tekaddes Hazretleri meleklere emir eyledi. Melekler beyti mamuru tavaf ederler idi. Yedi kat göklerde olan me-lekler inip beyti mamuru tavaf ederler idi.

Cenâb-ı Hak Adem peygambere dahi emir eylediki gele beyti mamuru tavaf ede. Adem aleyhisselam Hindistan’dan Hicaza geldi beyti mamuru ziyaret kıldı. Melekler, Adem aleyhisselam’a tavaf etmeyi öğrettiler. Tavaf etti. Ve hemde hac etti. Sordular. Ya Muham-med Beyti mamur şimdi nerededir? Cevap verdi ki.

Beyti mamur Hazreti Adem’den sonra, Nuh aleyhisselam zama-nına kadar yer yüzünde idi. Nuh aleyhisselam’ın duası ile yeryüzünü tufan ile gark edince, Cenâb-ı Hak, Meleklere emredip beyti mamuru dördüncü kat göğe çıkardı.

Melekler tavaf etmek için şimdi dördüncü kat göktedir. Melekler Beyti mamuru göğe çıkardılar. Cenâb-ı Hak’kın emriyle, beyti mamura yedi kat göklerin melekleri beyti mamurun içine sığar oldular.

Beyti mamurun ortanca kapısının üstünde bir minare yarattı. Cuma günü olunca, dünya mü’minlerinin müezzinleri, minarelere çıkıp ezan okudukları vakit, Hak Tealanın emriyle, Cebaril aleyhisselam o minareye çıkıp ezan okur. Cebrail aleyhisselam’ın sedasını yedi kat gökler melekleri işitip, beyti mamura toplanıp, cem olup, hazır olurlar.

Mikail aleyhisselam minbere çıkıp hutbe okur. Dünya hutbeleri gibi hutbeden fariğ olur, minberden aşağı inip, mihraba geçip, dünya imamları gibi imamlık eder. Melekler ona uyup Cuma namazını kılar-lar.

Tamam edip dua ettikten sonra, Cebrail aleyhisselam ayak üze-re kalkıp der ki: Ya melekler sizler şahit olun. Hak Teala bana bu müezzinlikten ne kadar sevap verdi ise, ben de bu gün dünyada, üm-meti Muhammedin, Allah için menfatsiz müezzinlik edenlerine bağışladım der.

Ondan sonra Mikail aleyhisselam der ki, ey melekler, sizler şahit olun bugün Cenâb-ı Hak Teala, bana bu imamlıktan ne kadar sevap verdi ise, ben dahi, dünya yüzünde insanlardan menfaat bekleme-yerek, Allah rızası için imamlık edenlere bağışladım der.

Ondan sonra, bütün cem olan melekler derlerki, siz şahit olun, bugün kıldığımız Cuma namazından ne kadar sevap hasıl oldu ise, bizde ümmeti Muhammed’in, ihlaslı, huzurlu Cuma namazı kılanlara bağışladık derler.

Ondan sonra, Cenâb-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri buyu-rur ki, ey meleklerim ben var iken, benim hazretimde sahavet mi, cömertlik mi gösterirsiniz. Sizler de şahit olunki, yer yüzünde her ku-lumun, bugün dergahımda yüzünü benim için yere koyup, Cuma namazını kılmıştır. Kendi keremimden ve ihsanımdan o kullarıma bi hisap rahmetimi nasip ettim. Diye buyurur.

Bu beyti mamuru biz duymadık bu nedir diyenlere. İşte ayeti kerime delil gösteriyoruz. Cenâb-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri kelamı kadiminde buyurmuştur ki:

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ

“Beyti-l-Ma’mura yemin olsun”[2]

 


[1] Gunyetü-t-Talibin c.2. s.82.

[2] Tur Suresi, 52/4.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>