canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

ALLAH’IN KİTABI, AYETLERİNE İMAN EDİP HÜKMÜ İLE AMEL YAPMAYANLARIN DURUMU - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

ALLAH’IN KİTABI, AYETLERİNE İMAN EDİP HÜKMÜ İLE AMEL YAPMAYANLARIN DURUMU

 

Bulunduğumuz zamanımızda bir kısım Müslüman olan kardaş-larımızın dillerinde söyleyip çok üstünde durup bir çok insanlara kafir kararını veriyorlar. Delil gösterdikleri surei Maidenin 44. ayetinin baş tarafının mealini söyleyip hemen kafir kararını veriyorlar.

Bu surei Maidenin 44. ayetinin üzerinde dinimizin ahkamı olan Kur’anı kerimi tefsir eden büyük müfessir efendilerimizden üç müfes-sirin bu ayetin üzerine durup üçününde kararı birleşmiş. Üç müfessir İmamı Fahri Razı, Ebussuud Efendi, Tefsiri Medarik. Bu üç müfessir efendilerimiz, bu ayetin tefsirinde üçü de muavafakata varmışlardır. Üç müfessirin kararını (Hulasatul Beyan Tefsiri)’nden alarak yazıyo-ruz.

Gökten inen bu kitapların emir ve hükümlerini kalbi ile tastik etmez dili ile ikrar etmez. Yani kalbi ile inkar eder diliyle red eder em-riyle de amel yapmaz işte üç müfessirin kararı bu kimseler kafir olurlar.

Fakat bu kitapların emir hükümlerini kalbi ile tastik eder diliyle ikrar eder bu kitapların emir hükümleri ile de amel yapamaz ise üç müfessirin hüküm kararı bu sınıfta olanlar kafir olmazlar, fasıklardan ve günahkarlardan olurlar.

Bu üç müfessir efendilerimizin hüküm ve kararları bu kitapların emir hükümlerini kalbi ile tastik eder dili ile ikrar ederler. Emir ve hükümleri ile amel yapamazlar bu sınıfta olan kimselerin hepsine kafir kararı verilir ise dünyada müslüman az bulunur. Buyurmuşlar.

Çünkü insan oğulları nefis ve şeytan karşısındayız. Başımızı günahtan hatadan kurtarıp salim olamıyoruz. İmanı var kalben tastiki de var dilde inkarı da yok ikrarı var fakat nefislerini bazı kerre yene-mediğinden nefisleri kendileri günahlara emredip sevk edip günah yaptırmışlar. Bu sınıfta olanlara kafir diye ilk kafir kararını bu ayeti ele alıp kafir kararını veren haricilerdir.

Ehli sünnet müfessirlerimiz bunlara ayetin temel hükmünü ahkamını ve ehli sünnet itikatı ile açığa çıkarıp haricilerin görüş yanlış itikatlarını red etmişlerdir. Allah onlardan razı olsun.

Burdaki anlaşılması lazım gelen gaye maksatlarımız hiçbir kimseyi bir Müslüman kimseleri tenkit etmek değil hor görmek değil fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in mübarek hadislerine göz atıp ayetlere göz atınca hakikatı anlayıp anlatmak hakkı batılı seçmek gayemiz niyetimiz budur. Bilmeyerek kusur ve hatalarımız var ise Cenâb-ı Hak cümlesini affı mağfiret eylesin Habibinin hürmetine.

Gerideki yazılan ayetlerin bir kısımlarının emir hükümleri yazıldı idi. Allah’a imanlı itikatlı olanlar Allah’ın dinine hep beraber yapışınız fırka fırkaya ayrılmayınız. Tefrikalar yapmayınız. Emir buyuruluyor. Buradaki bu ayetlere uymak itikat etmek isteyenler şu yazmış olduğumuz maide suresinin 44. ayetini ele alıp ayetin hemen baş tarafını okuyup gökten inen bu kitap ayetlerin hükmünce yürüme-yenler amel ibadet itaat yapmayanlar hepsine kafir kararını veriyorlar. Bu ayetin arkasından müfessir efendilerimizin 45 ve 47. ayetlerine dayanarak yaptıkları açıklamaları kapalı kalarak ön tarafını söyleyip çoklarını kafir kararı veriyorlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde:

آفَةُ الدّ۪ينِ ثَلٰاثَةٌ فَق۪يهٌ فَاجِرٌ، وَإِمَامٌ جَٓائِرٌ، وَمُجْتَهِدٌ جَاهِلٌ

“Dinin afatı üçtür. Birinci: Fasık hocalar ikinci: Yanlış ic-tihatçılar ayetler hadislerin hükmüne hakkıyla bakmaz kendi kafasına göre yanlış karar verenler üçüncü: Çok zalim hü-kümdarlar.”[1] Dinin afatı bu üçtür. Buyurmuştur.

Ayetlerin temeline dikkat edelim. Kendi kafamızdan hüküm vermeyelim. Bu ayetin baş tarafını okuyup işi bir tarafınıda siyasete bağlayanlar milleti islamiyeti yanlış fetvalar yanlış ictihatlarla kendi hesabınıza gelen gibi sarf etmeyiniz. İslamiyeti din kardeşlerimizi parçalamayınız, bölmeyiniz, tefrika yapmayınız. Allah’ın dinine hep beraber yapışalım. Fırka fırkaya ayrılmayalım. Çünkü tefrikayı parça-lanmayı Cenâb-ı Hak keskin olaraktan nehy etmiştir.

 


[1] C. Sağir Muhtasarı c.1. s.24/6 (1:52/11), Ramuze-l-Ehadis c.1. s.4/5.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>