canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

BAYRAM NAMAZI - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

BAYRAM NAMAZI

 

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvereyi şereflendirince, ora hal­kının senede iki defa bayram yaparak eğlendiklerini öğrenince, onlara şöyle buyurmuş:

قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ يَوْمَيْنِ خَيْرًا مِنْهُمَا الْفِطْرَ وَالْأَضْحٰى

"Allah’u Teala size o iki bayram günlerine karşılık onlar-dan daha hayırlı olarak Kurban Bayramını ve Ramazan bay-ramını ihsan etmiştir."[1]

O günlerin Ramazan ve Kurban Bay­ramı günleri olduğunu müj-delemiştir. Ramazan bayramı üç gün, Kurban Bayramı da dört gün-dür.

Kendilerine cuma namazı farz olanlara, cuma namazının vücub ve eda şartları içinde, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vacib-dir. Yalnız Bayram namazlarında hutbeler vacib değildir. Bu namazlardan sonra hutbe okunması sünneti seniyedir.

Bayram namazlarının ilk vakti, işrak zamanıdır. Güneşin görünü­şüne nazaran ufuktan bir veya iki mızrak boyu[2] kadar yükselip kerahet vaktinin çıktığı andır.

Bayram namazları ikişer rekattır. Cemaatle aşikare olarak kılınır­lar. Ezan ve ikamet yapılmaksızın imam, iki rekat Ramazan veya Kur-ban bayramı namazına niyet eder. Cemaat da böyle iki rekat bayram namazı kılmak için imama uymaya niyet eder. “Allahü Ekber” diye iftitah tekbiri alınır, eller bağlanır. Hep birlikte gizlice "sübhaneke" okunur. Sonra imam yüksek sesle, cemaat da gizlice “Allahü Ekber” diye Üç tekbir alırlar. Tekbirler de eller yukarıya kaldırılıp ondan sonra yanlara salıverilir, her tekbir arasında üç tesbih mikdarı durulur. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır.

İmam gizlice "Euzü-Besmele" çektikten sonra, aşikare olarak Fatiha suresi ile bir mikdar daha Kur'an-ı kerimden okur. Aşikare "Allahü Ekber" diyerek, bilindiği gibi rüku ve secdelere gider. Cemaat da gizlice tekbir alarak imama uyar. Sonra yine tekbir alınarak ikinci rekata kalkılır. İmam gizlice “Besmele” den sonra yine aşikare olarak Fatiha suresi ile bir mikdar daha Kur'an okur. Tekrar üç defa eller kaldırılarak birinci rekatta olduğu gibi üç tekbir alınır. Ondan sonra imam yine aşikare, cemaat ise gizlice "Allahü Ekber" diye rükua ve secdelere varırlar. Sonra oturulup gizlice "Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena atina" duaları hep birlikte okunur ve iki tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bu halde bayram namazlarının her rekatında üç fazla tekbir bulunmuş olur ki, bunlar da vacibdir.

İmam bayram namazını kıldırdıktan sonra hutbe okumak için minbere çıkar. Cumada olduğu gibi iki hutbe okur. Ancak bu bayram hutbelerine tekbir ile başlanır. Cemaat da bu tekbirlere hafifçe katılır. Hatib, Ramazan Bayramı hutbesinde cemaate Fıtır Sadakası üzerinde, Kurban Bayramı Hutbesinde Kurban ve Teşrik tekbirleri konusunda bilgi verir. Cuma hutbelerinde sünnet olan şeyler, bayram hutbele-rinde de sünnet­tir. Mekruh olanlar da aynen mekruhtur.

Bayram namazında imam birinci rekatta tekbirlerini unutsa Fati-ha’yı tamamlamadan veya tamamladıktan sonra hatırına gelse tekbir-leri alır ve Fatiha’yı tekrar eder. Eğer Fatiha’dan ve zammı süreden sonra hatırına gelse tekbirleri alır. Kıraatı iade etmez. Eğer rükuda hatırına gelse tekbirler için kıyama dönmeden ellerini kaldırmadan tekbirleri rükuda eder. Eğer rükudan kalktıktan sonra hatırına gelirse tekbirlerin yeri fevt olduğu için tekbirlerde fevt olur. Şimdi vacip olan tekbirlerden birini yahut hepsini sehven terk eylese secde-i sehv lazım olur. [3]

Bayram namazında imam tekbirleri bitirip kıraata başladıktan sonra cemaate yetişen kişi iftitah tekbirinden sonra usulü üzere tekbirleri eder. İmama rükuda iken yetişirse iftitah tekbirini alır rüku-ya yetişeceğini kestirirse önce tekbirleri alır sonra rükuya gider. Rü-kuya yetişeceğini kestiremezse iftitah tekbirinden sonra rükuya gider. Rükuda iken ellerini kaldırmadan rükuda iken tekbirleri yetiştirdiği kadar getirir tekbirler bitmeden imam rükudan kalkarsa imama uyar. Yetiştiremediği tekbirler sakıt olur. Birinci rek’ata yetişemeyen kimse imam selam verdikten sonra birinci rek’atı kaza ederken kıraattan sonra tekbirleri ifa eder. İkinci rek’atın rükusunda imama yetişen kimse birinci rekat’ta anlatıldığı gibi yapar. İkinci rek’atın secdelerinde yetişen kimse imamın selamından sonra kalkarak bayram namazını malum olan usulü üzere yalnızca kaza eder.[4]

Bayram namazlarında, birinci rek’atın rükûuna varmış olan bir imama yetişen kimse, bu rüku’a kavuşacağını tahmin ediyorsa, hem İftitah tekbirini, hem de Bayram tekbirlerini ayakta alarak ondan sonra rükua varır. Rükûu kaçıracağından korkuyorsa, İftitah tekbirin-den sonra hemen rükûa varır ve Bayram tekbirlerini rüku’da alır. Bu tekbirleri alırken ellerini kaldır­maz. Tekbirleri tamamlayamasa dahi, imam kıyama kalkınca o da imamla kalkar, imamın alacağı tekbirlerde imama uyar, İmam sünnete uygun olan tekbirlerin dışına çıkmadıkça, imama tekbirlerde uyulur, sünnet daşında az veya çok almış olduğu tekbirlerde ona uyulmaz.

Bayram namazının ikinci rek’atına yetişen kimse, imam selam verdikten sonra birinci rekatı kaza etmeye kalkınca, önce Besmele ile Fatiha suresini ve ilave edeceği bir sureyi okur. Sonra gizlice tekbirleri alarak namazı tamamlar.

Bayram namazına yetişemeyen kimse, kendi başına Bayram namazı kılamaz. İsterse dört rekat nafile namazı kılar. Bu, bir kuşluk namazı yerine geçer, sevabı büyük olur.

Ramazan Bayramında, Bayram namazından önce hurma gibi tatlı bir şey yenilmesi müstehabtır. Kurban bayramında ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazından önce bir şey yemeyip namazdan sonra kurban etinden yedikleri rivayet edilmiştir. Fakat namazdan önce bir şey yenilmesi de mekruh değildir. Pey-gamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine uymak daha güzeldir.

Kurban kesecek olan kimsenin aşrı Zilhicce (Bayramdan on gün önceden itibaren kurban kesinceye kadar tırnak kesme, traş ve üzerini değiştirme işlerini geciktirmesi müstahaptır. Kurban kestikten sonra yıkanır. Tırnağını keser ve traş olur. Hacılara benzemek için.

Aşri-Zilhicce hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kimse vardı. Zilhicce ayı girince oruç olurdu. Onun halini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. Resu-lullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu ki; Seni bu siyame mecbur eden nedir, sualine o kimse; ya Resulullah! Bu eyyamı Hac, hüccacın dualarına Allah’u Teala Hazretlerinin, beni müşterek kılmasını arzu ederim, deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, senin bu eyyamda oruç olduğun her gün için bin köle azat etmiş ve bin deve kurban eylemiş ve fi sebilillah kazaya at götürmek sevabı vardır, buyurdu ve Şem-a ve sıracınızı yani Zilhiccede ışıklarınızı söndür-meyiniz ve bir geceyi zilhiccede ihya eylemesi, bütün bir seneyi hac ve umre ibadeti ile ihya eylemesi gibidir ve bir günü oruçlu olması senenin sair vaktinde Allah’u Teala Hazretlerine ibadetle meşgul bulunması gibidir.

 


[1] Müsnedi Ebi Ya’la c.6.s.439/320 (Dımışk), Ebu-l-Fadlu-l-Askalani Fethu-l-Bari c.2. s.442 (Beyrut), Mevkufat c.1. s.265.

[2] Orta boylu bir mızrak, on iki karış uzunluğundadır.

[3] Metalib.

[4] Metalib.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>