canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

CENAZE NAMAZI - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

CENAZE NAMAZI

 

Ölünün üzerine namaz kılmak farzı kifayedir. Bazı Müslümanlar tarafından cenaze namazı kılınır ise diğer Müslümanlardan düşer. Bir ölünün üzerine namaz kılınabilmesi için ölünün Müslüman olması şarttır. Ayeti kerime:

وَلٰا تُصَلِّ عَلٰى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلٰاتَقُمْ عَلٰى قَبْرِه۪ٓ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِه۪ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

Meali: “Onlardan (münafıklardan müşriklerden) ölen hiç-bir kimse üzerine namaz kılma dua ve ziyaret için kabrinin başında bulunma. Çünkü onlar Allah’ı ve Resulünü inkar ile kafir oldular.”[1]

Bu Ayet Müslümanlardan başka kimsenin namazlarının kılınma-yacağına dair delildir. [2]

Cenaze namazının farziyeti icma ile sabittir. İnkar eden kafir olur. Bu icmanın senedi de: (Tevbe suresi 103.)

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Ayeti ile “İyi ve kötü herkesin cenaze namazını kılın.” Hadisi şerifidir. Farzı kifaye olmasına delil Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e borçlu bir meyit hakkında sorduklarında namazını kılın buyrulmuş olması ile sabittir ki eğer farzı ayin olsa kendileride terk etmeyip kılardı.[3]

Bu ayet ve hadis kitapları ile gösterilen kaynaklara karşı itiraz edenler Allah korusun küfre giderler. Bu delillere karşı cenaze namazı farzı kifaye olduğu icmai ümmetle beraber sabittir. Cenaze namazı kılınmasına sağlam bir delil daha yazmamız icap etti.

Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir gün dedi ki: Habeşten bir salih kimse vefat etti. Gelin namazını kılın dedi. Cabir radıyallahu anh biz dahi saf bağladık Seyyidi Alem Hazretleri ile berabar Habeş’te ölen o salih kişinin (Habeş kralı Necaşi) namazını kıldık dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anhrivayeti ile Necaşi Habeş’de öldüğü gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri haber verip Eshabı ile musallaya çıktılar. Saf bağlayıp Necaşi’nin namazını kıldılar.[4]

Evet anlayana bu kadar kaynaklar ile beraber Peygamber Efen-dimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habeş’te salih bir kimse ismi Necaşi olan bir kimsenin gıyabına Medine’yi Münevverede Cenaze namazı kılması sabittir. İnkar edenler maazallah küfre gitmelerinden çok sakınmaları lazımdır.

Yine bir hadisi şerif: Ebu Hureyre r.a’ın rivayet ettiğine göre ihti-yar bir hatun var idi. Daima mescidi şerifi süpürür temizlik yapar idi. Fahri kainat Efendimiz o ihtiyar kadını birkaç gün göremeyince bu kadını sordu. Ne oldu acaba kadını göremiyorum deyince. Sahabeler Ya Resulallah o kadın vefat etti. Demeleri üzerine niçün bana bildirip haber vermediniz, dedi. O kadının kabrini Bana gösterin dedi. Saha-beler kabri gösterdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sel-lem o kadının kabri üzerine beraber cenaze namazını kıldılar.[5]

Zamanımızda bozuk mezheplere bağlı olanlar ehli sünnete bağlı olanları, itikatlarından saptırmak için dinimizin temelini asıllarını yok edip kayıp olmasına çalışmaktadırlar. Onların sözleri ile amel yapılma-sın.

Bir kısımları cenaze öldükten sonra telkin’i inkar edip telkin ver-mezler. Telkın verenler ile de mücadeleye girişirler. Telkın hakkında Hadisi şerif: Ebu Umame radıyallahu anhResulullah sallallahu aleyhi ve sellem’den şöyle rivayet etmiştir.

Sizden biriniz vefat edip üzerine toprak çektiğinizde sizden biriniz meyyitin kabrinin kıble tarafına yüzüne karşı durup dikildiği yerde meyyitin ismiyle annesinin ismiyle çağırdıkça birinci çağır-masında meyyit onu işitir. Ancak cevap veremez. İkinci çağırmasında meyit oturur. Üçüncü defada meyyit erşidna yerhamkallah yani telkın eden kimseye bizi irşad eyledin Allah’u Teala da sana rahmet etsin der ve lakin siz işitmezsiniz.[6]

Cenaze namazına niyet: "Niyyet ettim Allah rızası için na-maza, meyyit için duaya, dört tekbir ile niyet ettim hatun ise hatun kişi niyetine hazır olan ima­ma" diyerek niyyet edilir. Erkek ise er kişi niyetine niyet edilir.

Cenaze namazı dört tekbir ile kılınır. Birinci tekbirde Subhaneke (vecelle senaüke ile beraber) okunur. İkinci tekbirde Allahümme Salli, Allahümme Barik, sonuna kadar okunur. Üçündü tekbirde, bilenler cenaze duasını, bilmeyenler vitir namazında okunan Allahümme inna nestainüke (Kunut) dualarını okur. Onu da bilmeyenler Allahümme Rabbena Atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gına azabennari’yi okur.

Cenaze Namazının evvelinde yetişemeyen bazı tekbirleri ka-çırırsa iftitah tekbirini alıp imama uyar. İmam selam verdikten sonra cenaze omuza alınmadan yetişemediği tekbirleri birbiri ardınca kendi selam vermeden kaza eder. Dördüncü tekbirden selam vermeden yetişse bile böyledir. [7]

Çocukta doğduktan sonra ses vermek bir a’zasını oynatmak gö-zünü açıp kapatmak gibi diri olduğuna delalet eden bir alemet görü-lürse yıkanır isim verilir ve üzerine namaz kılınır. Çünkü Peygam-berimiz sallallahu aleyhi ve sellem

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ

“Çocuk doğarken ses verirse üzerine namaz kılınır ses vermezse üzerine namaz kılınmaz”[8] buyurmuştur.

Ölü doğan bir çocuk yıkanır bir hırkaya sarılır ve üzerine namaz kılınmaz.[9]

 


[1] Tevbe Suresi, 9/84.

[2] Mevkufat.

[3] Nimeti İslam Muhammed Zihni Efendi, Ömer Nasuhi BİLMEN, Büyük İslam İlmihali.

[4] Mevahibi ledünniye kitabının ikinci cilt 346. saifesinde. Buhari ve Müslüm de Cabir r.a.’dan rivayetle.

[5] Mevahibi Ledüniye kitabından ikinci cilt 344.saife Buhari ve Müslüm’den.

[6] Gunyetüt Talibin kitabında ikinci cilt Saife: 199, Mevkufat C.1. S:276

[7] Metalib.

[8] Mevkufat c.1. s.288.

[9] Mevkufat c.1. s.288.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>