canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

CENAZELERİN YIKANMASI - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

CENAZELERİN YIKANMASI

 

1- Cenazelerin bir an önce yıkanması, kefenlenip hazırlanması ve kabirlerine konulması müstahabdır. Bunun için önce cenaze teneşir denilen tahtadan bir sedir üzerine, ayakları kıbleye doğru ola-rak arka üzeri yatırılır. Teneşirin çevresi güzel kokulu bir şeyle üç, beş veya yedi defa tütsülenir. Göbeğinden dizleri altına kadar olan avret yerleri bir örtü ile örtülüp elbise­leri tamamen çıkarılır.

2- Cenaze yıkayan erkek veya kadın yıkayıcı, farz olan yıkama görevini yerine getirmeyi niyet etmeli ve Besmele ile başlamalıdır. Yıkama bitinceye kadar da: غُفْرَانَكَ يَا رَحْمَنْ "Ğufraneke ya Rahman! = Ey Rahman olan Rabbim, Senin mağfiretini dilerim," demelidir.

Yıkayıcı eline bir bez alarak örtünün altından ölünün avret yerle-rini temizler. Sonra Namaz abdestti gibi abdest aldırır. Ağzına ve burnuna su vermez. Bir bez ile yaşartılıp üçer defa yalnız dudaklarının içini ve dışlarını, burun deliklerini, göbek çukurunu parmakla veya parmağına sardığı bezle mümkün olduğu kadar siler. Küçük çocuklara da bu şekilde abdest alınmasında bir hata yoktur. Ehli takva yüksek zatların böyle yaptığı görülmüştür.

3- Cenazenin abdest işi tamamlanınca, üzerine ılık ve tatlı su dökü­lür. Saç ve sakalı taranmaksızın, varsa hatmi denilen güzel kokulu bir ot ile yoksa sabun ile yıkanır. Sonra sol tarafına çevrilerek önce sağ tarafı bir defa yıkanır. Böylece sağ ve sol yanları üçer defa yıkanır. Daha fazla yıkanabilirse de israf olmamalıdır. Bundan sonra cenaze hafifçe kaldırılır. Bu kaldırışta cenaze, yıkanınca göğsüne veya eline ve dizine dayandırılır. Sonra karnı hafifçe oğulur. Bir şey çıkarsa su ile yıkanıp giderilir. Yeniden abdest ve vücudun tamamını yıka-maya gerek yoktur. Fakat şişip dağılmak üzere bulu­nan bir ölünün üzerine yalnız su dökülerek yetinilir. Ona abdest vermek ve üç defa yıkamak gerekmez.

4- Ölünün saçları ve tırnakları kesilmez. Sünnet olmamışsa, sün-net edilmez. Cenaze yıkanırken pamuk kullanılmaz. Yıkandıktan sonra havlu ve benzeri bir şeyle kurulanır. Ondan sonra kefen gömleği giydirilir ve geri kalan kefenleri yayılır. Başına ve sakalına mümkün olursa güzel koku konur. Secde yerleri olan alın, burun, eller, dizler ve ayaklarına da mümkün olursa güzel koku konur.

5- Ölünün yıkanacağı yer kapalı olup yıkayıcı ve yardımcıların-dan başkası onu görmemelidir. Bir ölüyü, ona en yakın olan kimse ve-ya takva sahibi güvenilir kimse yıkamalıdır. Bu yıkamak parasız olma-lıdır. Çünkü bu bir din görevidir. Cenaze yıkayan gardaş ve bacılar gerekse tek bir kişi yıkasın gerekse birkaç kişi yardımıyla yıkansın cenazeyi yıkayanlar o yıkama yönünde karşılık bir para menfaat u-mup beklenmesin Allah rızası için o meyite bir hizmet ettiğinizi kar-şlığını Cenâb-ı Hak’tan umup ondan bekleyiniz.

6- Erkek olan ölüyü erkek, kadın olan ölüyü de kadın yıkar. Bu yıkayıcılar taharet üzere bulunmalıdırlar. Bunların cünüb, haiz, nifas halinde olmaları mekruhtur.

7- Bir kadın vefat eden kocasını yıkayacak erkek bulunmasa yı-kayabilir. Erkek vefat eden zevcesini yıkayacak başka bir kadın bulun-mazsa üç imama göre, kocanın da zevcesini yıkaması caizdir. Hz. İmamı Ali Efendimiz radıyallahu anhhanımı Hz. Fatma-tüz Zehra validemizi yıkadığı rivayet edilmiştir.

8- Suda boğulmuş olan bir müslümanı, yine yıkamak lazımdır. Yalnız su içinde kalmış olması, hayattaki müslümanları cenazeyi yıkama farzını yerine getirmekten kurtarmaz.[1]

9- Ölen bir müslümanın, gayrimüslimden başka akrabasından bir velisi bulunmasa, cenazesi gayrimüslimlere verilmez. Çünkü bu-nun teçhiz ve tekfini ile ilgili bütün görevler müslümanlar üzerine bir farz-ı kifayedir.

10- Ölmüş olan bir müslümanın başı ile beraber vücudunun ço-ğu bulunuyorsa yıkanır; kefenlenir ve namazı kılınır. Fakat başsız ola-rak yalnız vücudun yarısı bulunsa veya gövdesinin çoğu kaybolmuş olsa yıkanmaz, kefenlenmez ve üzerine namaz kılınmaz. Bir beze sarılarak gömülür.

 


[1] Mevkufat.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>