canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

Abdulkadir Geylani'nin Vasiyeti - (Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş)

ABDULKADİR GEYLANİ’NİN VASİYETİ

 

Pirimiz Gavsül Azam Efendimizin vasiyetine dairdir. Oğlu Abdurrezzak Efendimize vasiyetine dair: Oğlum, malumun olsun ki, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri sana ve biraderlerine ve cümle müs-limine tevkifat-ı samedaniyesini ihsan buyursun, amin! Sana vasi-yet ederim ki, Allah korkusu her an üzerinde olsun. Allah’ın emirlerine imtisal, nehy eylediklerinden sakın, içtinab et ve şer’i şerifin ahkamına son derece riayet ve ifasına dikkat et ve hudu-ı şer’i muhafazaya dikkat et.

Oğlum, malumun olsun ki, Cenab-ı Vehhabul ataya hazretleri seni ve cemii müslimini muvaffak bilhayr buyursun, amin! Bizim tarikat-ı celile-i gavsiyyemiz kitap, yani Kur’an-ı azimüşşan, sünnet yani evamir-i nebeviyye, ehadis-i Muhammediye, seha-i yed yani eli Allah için cömertliğe açmak, selamet-i sadr, yani göğsü, kalbi Allah’tan gayrilerden kalbi selamette tutmak, Allah’ın vermiş oldu-ğu ilmi, hiçbir maksat, menfaat beklemeyerek, Allah rızası için Allah’ın kullarına yerine göre ilmini sarf edip, insanları Allah için u-yarmaya çalışıp, doğruyu konuşup, onları Allah’ın rızasına ve sevgisine kavuşturmaya çalışmak, her türlü ezaya ve cefaya çok sabırlı ve tahammüllü olmak, ihvandan vesair İslamlardan zuhur eden hallere sabırlı ve tahammüllü olmak.

Yine vasiyetleri; oğlum, sana vasiyet ederim ki, fukara ile bulun, daima fukarayı meclisine al. Onların kalplerine sürur ver-meye çalış. Meşayih hazeratının hürmetini hıfz et. İhvanınla güzel geçin. Arkadaşlarınla iyi geçin. Zinhar, arkadaşlarının hatırlarını yıkma. Küçüklere, büyüklere nasihat ile herkese hayır nasihatle doğru, müstakime kavuşmalarına itina eyle. Husumeti bırak, ancak umur-ı dinde olan husumet bu hükümden hariçtir.

Malum ola ki oğlum, bizi ve sizi Cenab-ı Yezdan bizeval haz-retleri tevfikat-ı lemyezeliyesine mazhar buyursun, amin!

Tasavvuf bir haldir ki, bu hal kıl ve kal ile bir kimsenin mu-vaffakiyeti gayri mümkündür. Bir fakir gördüğünde onun kalbini ferah, sürur verici güzel, mülayim kelamlar ile gönlünü kazan.

Agah ol ki, nur-ı çeşmim, Cenab-ı Halik ul ekvan hazretleri bi-ze ve size ve cümle müslimine tevfikat-ı menanasını ihsan buyur-sun, amin!

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>