canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

İTİKAF - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

İTİKAF

 

Dinen itikafın ma'nası: Cemaatla namaz kılınan bir ca'mide itikaf niyyetiyle durmak demektir.

Sünnet olan itikaf: Ramazan-ı Şerifin son on günün­de yapılan itikafdır. Bu kifaye yoluyla Sünnet-i Müekked olduğundan bir müslü-manın yapmasıyla bir memlekette bulunan tüm müslümanların üze-rinden sorumluluk kalkar. Bu tekidli sünnet olan itikafın zamanı belli-dir ki, Ra­mazanın yirmisinden başlayıp sonuna kadar devam eder.

Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bu itikafa devam etmiştir. Muhte­rem zevceleri de buna hayatları boyunca kendi evlerinde devam etmişlerdir.

Her Ramazanın son on gününü, yani Ramazanın yirmi­sinden başlayıp sonuna kadar devam etmişlerdir.

İtikafın Şartları

1. Niyyet: İtikafa niyyet etmesi gerektir.

2. Müslüman olmak: Müslüman olan ancak itikaf edebilir. Çünkü itikaf ibadettir. Kafirin ibadeti olmaz.

3. Akıllı olmak: İbadet için akıl şarttır. Delinin ibade­ti olmadığın-dan itikafı sahih olmaz.

4. Cünüblükten (kadınlar) da hayız ve nifas halinden temizlen-miş olmak. Bu halde olanların camiye girme­leri dinen yasaktır.

5. Cemaatla namaz kılınmakta olan bir cami olması da şarttır: Kadınlar, evinde namaz kıldığı odasında itikafa girer. Bu oda kadın için cami hükmündedir. Kadın buradan zaruri ve tabii ihtiyaçları dışın-da çıkmaz. Evli olan kadınlar kocalarının izniyle itikafa girerler. Bir ka­dın nezretse itikafa gireceğim diye adasa kocasının izni olmasa olmaz. İsterse kocası engel olabilir.

Müslüman kadınların bunları bilmeleri gerekir ki, yaptıkları ibadetler tam sevaplı olsun.

İtikafta Neler Yapılır

İtikafa giren bir kimse önce bir gusül yapar. Cesedini suyla temizler temiz elbisesini giyer. İtikafa girmek niyeti nefsini orda az yemeye az içmeye talim edip alıştırır. Niyeti Allah rızası için hayatta bulunan ümmeti Muhammed’e dua etmek niyeti ile kendisi ve ümmeti Muhammed’in her türlü Allah’ın rızasına muhalif olan hallardan sakı-narak bir namaz kılınan cami içinde bir köşesinde ya kilim ve başka perdeler ile kendinin ibadet yapacak kadar çevresini perde çekerek Euzu besmele ile girer. Ancak abdest ihtiyaçları için caminin içinden dışarı lüzumsuz malayani kelamlar konuşmayarak ihtiyacını görüp abdest alır. İçeri girer. İlk camiye girip çevrilen perde içine girince Allah rızası için iki rekat namaz kılar. Caminin dışına çıkmaz.

İtikafa giren adam mümkün mertebe kendisini girmezden evvel uyku ile denemesi lazım. Birkaç gece uyumasa kendisine dokunma-ması lazım. Çok yemek yerse uykuya sevk edebilir. Yemek tuzu kıt, yağı kıt, çok az bir miktarda yemek yer. Kıbleye karşı diz büker oturup halis niyet ile ekseri çok vaktini zikrullah ile kelimei tevhid ile yani la ilahe illallah zikri ile geçirmeye devam eder. Toplum cemaatin içine karışmaz.

Allah ile kendi arasında halis niyet ile hem kendisinin islah olması Cenâb-ı Hak’kın rızasına kurbiyetine kavuşmak niyeti ile hem de ümmeti Muhammed’in aynı ihlasa ve ümmeti Muhammed’in sela-metine refahı ile dualar yapar. Tek arzu isteği Allah sevgisi ve onun rızasına kavuşmak niyeti ile namazla ekseri zikrullah ile dualar ile meşgul olur. Mümkün mertebe ayak uzatıp uyumamaya gayret eder.

Oturduğu yerde ya diz büker ya bağdaş kurar. Çalışa çalışa ağzının yaşı kurur ise bir miktar dil durur kalp zikrullahta fikrullahta olur. Bir miktar bu şekilde dinlenir. Yine devam eder. Bu şekilde bura-ya giren bir şahıs mümkün mertebe Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e ve onun halifelerinden hakkıyla bir mürşidi kamile teveccüh rabıtası tam olarak olur. Mürşidi kamil hayatta yok ise yine hayatını değişmiş olan öyle bir Allah dostu olan bir evliyanın ruha-niyetine teveccüh rabıtası tam olması lazım.

Ehli takvaya göre ayak uzatıp bol bol uyunmasın. Abdestsiz du-rulmasın. Oturmuş olduğu yerde tam huzuru kalp ile sağa sola öne arkaya devrilmeden bir miktar dili zikirden kesilir kalbi ise zikirden kesilmez. Bu şekilde biraz bir miktar istirahat yapabilir. Cuma nama-zına çıkıp cemaatle namazını kılar. Yerine geçer. İnşallah bu hala kabiliyetli olan kardaşlarımıza Allah yardımcı olur. Habibinin hürme-tine İnşallahu Teala.

Bizim kendi başımızdan geçen konu ise bu itikafa girmekte, kırk gün çileye girmek tam benzeri değilse de ona yakın bir hal olmak-tadır. Kelimei tevhid la ilahe illallah zikrinin huzuru kalp ile huşu edebi ile Allah ve Resulüne onun halifesi olan bir mürşidi kamile teveccüh rabıtası tamam olunca bu hallar kelimei tevhidin tesiri birkaç gün içinde uykuyu tebdil ediyor. Bunu da kendi başımdan geçtiği için anlatmam icap etti. Cenâb-ı Hak hatamızı affetsin inşeallah.

Uyku konusunu kısadan inşeallah anlatayım. Kendim Allah’a tevekkül onun Resulüne Pirimiz Şeyh Abudulkadir Geylaniye ve Şeyhimiz Bilal Baba Hazretlerine rabıta teveccühüm tamam idi. Çilehaneye bu tertip usul üzerinde girince tahminen beş altı gün zarfında uyku halları zail tebdil oldu. Kelimei Tevhidin tesiri Allah’ın inayeti evliyanın himmeti ile uyku hiçbir an ihtiyaç olmadı. Uyuku-suzluk da tesir etmedi. Cenâb-ı Hak Teala Hazretleri Hadisi kudsi-sinde la ilahe illallah kelimesi benim bir kuvvetli metin kal’amdir. Her kim huzuru kalb ile edebi erkanı ile la ilahe illallah kal’asına girer devam eder. Çıkmaz ise her türlü korktuklarından kurtulur. Azapla-rımdan emin olur, buyuruyor. İşte çilehanede bu haller zuhur ettiğin-den Cenâb-ı Hak muhavazası altında yaşatıyor. Bu hadisi kudsinin zuhuriyeti çilehanede ayan açık zuhur etmektedir.  

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>