canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

SADAKA-I FITIR (FITRA) - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

SADAKA-I FITIR (FITRA)

 

Ramazandaki verilecek fıtra konusu: Fıtra veren bir kimsenin kendi ev, havaici asliyesinden yani evine yapılacak masrafından fazla ve borçlarını çıktıktan sonra yirmi miskal şeri hesaba göre 80.18 gram, (örfi hesaba göre doksan altı gram) altına veya ikiyüz dirhem şer’i hesaba göre 561.20 gram, (örfi hesaba göre altıyüzkırkbir gram) [1] gümüşe malik bedel parası var ise fıtra vermesi vacip oluyor. Alimlerimizin bir kısmı şer’i hesaptan bir kısmı da örfi hesaptan veril-mesini uygun görmüşler. Verilen fıtra miktarı bir fakir kimsenin bir günde orta hallı yemekle üç öğün yemek parası bedeli hesap edilip verilir.

Burada vakti müsait olanlar cami cami gezip hocalara sorup fıtra kıymetini hangi hocanın daha az miktarında kararını araştırırlar en aşağısı kıymet değerinden vermeye çalışırlar. Bu ise takvaya göre münasip değil. Vakti müsait olanlara bu fıtrada senede bir sefer olunca ehli takva aramaz. Hangi hocanın fetvası kıymette, daha aşağı, düşük olan fetvayı aramaz daha yüksek kıymet değerinde fetva verenlerin fetvasının üzerine takvaya göre daha da biraz fazla verir-ler. Çünkü çok verdiğin fıtra sevapları senin amel defterine yazılıyor. Neden vaktin müsait olurken daha düşük en az fetva araştırılması münasip değildir. Bu fıtra konusunda ehli tasavvuf ülamalarına göre onların bizzat ağızlarından fıtra konusunda dinlediğim cevaplarıda buraya yazmamız münasip düştü.

Aldığım ifadelerden birisi Ramazan ayı girince takva sahibi olma-yan menfaatçilik üzere çok tamahkar olan hoca isminde olanların bir kısımları hakkında dinlediklerim. Ramazan ayı girince bu tamahı fazla olan paraya çok düşkün olan birtakım hocaların hepsi değilse de bir kısımları ellerine defter kalem alır. Köyde ise köy halkının evlerine gi-rer. Sorar evde kaç nüfussunuz sorar ev halkının adetini ismini defte-re kayıt eder. Fıtra vermeniz için bildiriyorum. Fıtra vermez iseniz tuttuğunuz oruç semaya uruc edip çıkmaz. Orucunuz muallakta kalır der diye halkı bu halde ev ev girip bütün nüfusları deftere kayıt ederler. Bu fıtraları vermez iseniz orucunuz kabul olmaz. Semaya çıkmaz muallakta kalır derler.

Bunların gezdikleri defterlerine kayıt edip yazdıklarının içlerinde çok fakir öksüz dul kadın bunları da bu fıtra vermeye mecbur ederler. Hele fıtra vermeye malik olanlar verirler. Fıtra vermeye değil de belki ekmek almaya parası olmayan çok fakir düşen fakirlerin hallarına vakıf oldum. Gidip çevrelerden borç ederler. Aman tek oruçlarımız kabul olsun muallakta kalmasın diye o fakirlerde borç altına girip sıkışmış vaziyette kalanları gördüm. Dedi.

Arkadan yahu dedi zaten bu sıkışmış durumda fakir, yetim, dul kadın maddi yönünden düşmüş belkide ekmek parası evinin günlük ihtiyacını almaya parası yok. Korkusundan borç ediyor götürüp hoca-ya veriyor. Al hocam şu fıtramı orucum kabul olsun muallakta kalma-sın. diyor. Bu şekilde çok fakir olan çok düşkün olanlar borç edip fıtra vermeye borçlu değiller dedi. Bu gibiler kendileri fıtra almaya layıktır. Vermeye değil de almaya layıktırlar, dedi. İşte hakiki takva ülema-sının fetvası böyledir. Daha güzel daha özel hakikatı her şeyi anlayıp anlatması daha çok güzel vazifeleridir.

Nisaba malik olan her Müslüman kendi Çocukları, ailesi için hizmetindeki köleleri için fitre vermesi vacibdir.

Fıtır veren bir Müslüman şu beş kimseye fitre veremez.

1. Zengin olan kimseye,

2. Müslüman olmayan fakirlere,

3. Fakir olan anne ve babasına,

4. Fakir olan çocuk ve torunlarına,

5. Fakir olan karısına.

Fıtır fakir Müslümanlara verilir. Zekat verilebilen kimselere fıtra de verilir. Bir kaç kişinin fıtrasını bir fakire vermek caizdir.

 


[1] Mevkufat.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>