canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

ZEKAT BÖLÜMÜ - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

ZEKAT BÖLÜMÜ

 

Zekat: Hür, Müslüman, erginlik çağında, akıllı, borcundan ve havaici asliyesinden fazla üzerinden bir sene geçmiş olan nisab mik-tarı bir mala sahip olan kimselerin zekat vermeleri farzdır.

Havaici asliye dediğimiz: İnsanın asil ihtiyaçları olan otur-duğu ev giydiği elbiseler, ev eşyası, bineği, kullandığı silahı, ticaret için olmayan kitapları, zanaat aletleri gibi geçimini sağlayan şeylerdir.

Altının nisab miktarı ise yirmi miskal yani şeri hesaba göre80.18 gram örfi heseba göre96 gram altın.

Gümüşün nisap miktarı ise ikiyüz dirhem yani şeri hesaba göre561.20 gram örfi hesaba göre641 gram gümüş veyahutta bu miktar altın veya gümüş değerinde olan ticaret malı veya paradır.

Alimlerimizin bir kısmı şer’i hesaptan bir kısmı ise örfi hesaptan verilmesini uygun görmüşler.[1]

Ticaret için olmayan fazla miktardaki ev eşyası yenilecek ve içi-lecek şeylerden, kitap, altın veya gümüş haricindeki süs eşyalarından zekat verilmez.

Bir kimsenin kendi malı olduğu halde elinden çıkıp da faydala-namadığı ve bir daha eline geçme umudu kesilmişse bu mallardan zekat verilmez. Bu mallara mal-ı zimar denir. İspatı mümkün olmayan inkar edilen alacak paralar, kırda gömülüp yerleri unutulmuş geçer paralar ve kaybolmuş diğer mallar bu kısımdandır. Bu mallara zekat düşmez. Fakat bunlar tekrar ele geçince eğer nisab miktarında ise ele geçtiği andan itibaren üzerinden bir sene geçince zekat verilmesi gerekir.

Nisab miktarı malı olan kimsenin verecek borcu varsa bundan düşer borcu düştükten sonra kalan parası nisab miktarı kalır ise onun zekatını verir. Eğer kalmamış ise onun zekatı verilmez.

Ticaret için değil de yalnız kiralarını almak üzere insanların mül-kiyetlerinde bulunan evlerden dükkanlardan gelir getiren tesislerden, kablardan, aletlerden, makinelerden ve nakil vasıtalardan zekat ge-rekmez bunların kirasından getirdiği gelirinden toplanan paralar nisab miktarına ulaşırsa karşılığında borcu yoksa ve üzerinden bir yıl geçerse veya zekatı verilecek diğer para ve eşyalara ilave edilmekle zekata tabi olur.

Zekatın lüzumu için nisab miktarındaki bir malın üzerinden bir sene geçmelidir. Nisab miktarı hem senenin başında hem de sonunda gereklidir. Sene ortasında azalmasına itibar olunmaz.

Zekat veren adamın zekatını vermek için dil ile söylemesi şart değil kalb ile niyet etmesi yeterlidir. Allah niyetini biliyor.

Bir mal zekatı verilmek icap ettikten sonra zayi olsa üzerinden zekat borcu kalkar.

Zekat vermek için ayırdığı parası zayi olursa tekrar zekat verme-si gerekir.

Nisab miktarındaki altın, gümüş veya onlara eşit para ve malın kırkta birine göre zekat verilir.

Ehil Hayvanlar:

Ehil hayvanlardan binilmek, yük taşımak köylerde arazi sürüp imar etmek için evdeki sığır ve öküzlere veya kesip eti alınmak için beslenen hayvanlara zekat verilmez.

Ehil hayvanlardan senenin çoğunu kırlarda meralarda otlayarak beslenen koyun ile keçi sığır ile manda ve at ile deveden ibarettir. Bunların yayılma gıda yönleri senenin yarısından çok kısmı dışarı dağ ve kırlarda gıdaları temin olanlar bunlara Saime denir. Ve sayıları nisab miktarına ulaşınca zekata tabi olurlar. Senenin çok kısmını evden yem ile masraf ederek beslenen hayvanlara Saime denmez bu kısımdaki hayvanlar her ne kadar zekata tabi olmuyorlar ise de bun-ların sahibi teberruan kendisi seve seve kırkta birisini Allah için verir-se fakir fukaraya daha güzel daha iyi olur. Zekat konusuna hiç karışıp girmese sadakasına sayılır. Sadaka hakkında da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in hadisi şeriflerinde zekata tabi olunca malınıza gelen hastalıkları zekatla tedavi edin. Vücudunuza gelen hastalıkları sadaka ile tedavi edin. Buyuruyorlar.

Bir kimsenin koyunu kırktan eksik olsa ona zekat lazım değildir. Fakat mal sahibi kendi tebarru yoluyla vere ve zekat vermesinde bir hata yoktur. Hiç zekata tabi değilse sadakasına sayılır. Sadakada vücuda gelen hastalıkları tedavi eder.

Ticaret için olan hayvanların adetine ve Saime olup olmamasına (kırda otlayıp otlamamasına veya evde yem ile beslenip beslenme-mesine) itibar olunmaz. Kıymetlerine itibar olunur. Kıymetlerine göre kırkta bir oranına zekatı verilir.

Koyun Ve Keçi için Zekat Nisabı

40’tan 120’ye kadar bir koyun veya keçi,

121’den 200’e kadar iki koyun veya keçi,

201’den 300’a kadar üç koyun veya keçi,

300’den fazla olursa her yüz koyun ve keçi için bir koyun ve keçi verir.

Sığır Ve Manda İçin Zekat Nisabı

30’dan az olan sığır ve mandalarda zekat lazım değildir. Fakat mal sahibi kendi tebarru yoluyla vere ve zekat vermesinde bir hata yoktur. Hiç zekata tabi değilse sadakasına sayılır. Sadakada vücuda gelen hastalıkları tedavi eder.

30’dan 40’a kadar bir yaşını ikmal etmiş iki yaşına girmiş bir aded erkek veya dişi buzağı

40’tan 60’a kadar iki yaşını ikmal etmiş üç yaşına girmiş bir aded erkek veya dişi dana

60 sığırdan ise birer yaşını bitirmiş iki buzağı verilir.

60’dan sonrası için her otuzda bir buzağı her kırkta da bir dana hesabı üzere zekat verir.

Mesela: Yetmiş sığır için bir buzağı bir dana, seksen için iki dana, doksan için üç buzağı, yüz sığır için bir dana ile iki buzağı veri-lir. Sığır cinsinin zekatı bu hesap üzere verilir.

Develer İçin Zekat Nisabı

Develerin nisabı beştir.

5’den 9’a kadar bir koyun veya keçi.

10’dan 14’e kadar iki koyun veya keçi.

15’den 19’a kadar üç koyun veya keçi.

20’den 24’e kadar dört koyun veya keçi.

25’ten 35’e kadar iki yaşında bir dişi deve.

36’dan 45’e kadar üç yaşında bir dişi deve.

46’dan 60’a kadar dört yaşında bir dişi deve.

61’den 75’e kadar beş yaşında bir dişi deve.

76’dan 90’a kadar üç yaşında iki dişi deve.

91’den 120’ye kadar dört yaşında iki dişi deve.

120’den 145’e kadar dört yaşında iki dişi deve ile beraber ayrıca her beş deve için de bir koyun veya keçi verilir.

145’ten 150’e kadar iki adet dört yaşında ve bir adet de iki, ya-şında dişi deve.

150’den 175’e kadar dört yaşında üç adet dişi deve ile beraber ayrıca her beş deve için de bir koyun veya keçi verilir.

175’ten 186’ya kadar dört yaşında üç ve iki yaşında bir dişi deve.

186’dan 196’ya kadar dört yaşında üç ve üç yaşında-bir dişi deve.

196’dan 200’e kadar dört yaşında dört dişi deve verilir.

Bundan sonrası için her elli adedine mukabil dört yaşında bir dişi deve ilave olunur.

 


[1] Ömer Nasuhi Bilmen İslam İlmihali.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>