canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

Tasavvufun Temelleri - (Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş)

TASAVVUFUN TEMELLERİ

 

Tahkik tasavvuf sekiz haslet üzerine mebnidir ki;

Birincisi, seha, yani cömertliktir. Riyadan sakınarak, maddiyatı ile ilmi ile sırf Allah rızası için cömertliktir.

İkincisi, rıza, yani her haline razı olup, rıza göstermektir.

Üçüncüsü, sabır.

Dördüncüsü, işaret, yani zuhurattır, zuhuratı anlamaktır.

Beşincisi, gurbettir, gurbetlere düşmektir.

Altıncısı, libası sofi.

Yedincisi, seyahat.

Sekizincisi, fakrdır.

Seha, yani cömertlik İbrahim Halilullah’dan mirastır. Rıza, İshak Peygamberden miras kalmıştır. Sabır Eyyub aleyhisselamdan miras kalmıştır. İşaret Zekeriyya aleyhisselamdan miras kalmıştır. Gurbet Yusuf aleyhisselamdan miras kalmıştır. Libas-ı sufi, Yahya aleyhisselamdan miras kalmıştır. Seyahat, İsa aleyhisselamdan mi-ras kalmıştır. Fakr, mahbub-ı ilahi Seyyidine Şefiina Cenab-ı Ah-med-i Mahmud-i Muhammed Mustafa aleyhi efdalus salatı ve ekmelit tahaya Efendimizden miras kalmıştır.

Oğlum, zengin servet sahibi olanlara hürmet göster, fukaraya tevazu ile ve huzu, enginlik ile sohbet et. Bunların kulubları bu suretle mümkün olur.

Yadigar-ı hayatım, ihlası kendine bir ölçü ve emel kıl. Öyle bir ihlas ki, rü’yet-i halkı nisyan, rü’yet-i halikına devam, esbabda Cenab-ı Halikıl ekvana adem-i ittiham ile cemii ahvalda Cenab-ı Feyyaz-ı müteal hazretlerine huzu ve istirham, cemii havaici ve umum muradat ve maksadında beyninizdeki muhabbet-i meved-det-i karabet-i sadakat hasebiyle ebnay-ı beşerden bir kimseye itimad eyleme. Yani halkı görmeyip, daima Cenab-ı Halikıl ekvan hazretlerini zikre devam ile dergah-ı Cenab-ı Hakk’a yüz sürerek, kurbet-i ilahiyeye çalış. Yani bütün gayri arzu ve maksatlardan savuşmak ve bizleri yaratan Allah’a ve onun sevgisine ve rızasına kavuşmak olsun.

Her umur için bab-ı rızaya tevekkül eyle, ona yalvar. Bir kim-seye güvenme, itimad etme, ancak Cenab-ı Hakk’a güven, ona dayan. Her ne ki hacetin var ise, ondan iste. Hizmet-i fukarayı üç şeyle ifa eyle; evvelkisi, tevazu; ikincisi, hüsn-i hulk; üçüncüsü, bir safay-ı nefsdir, yani sağ iken, aynen nefsin ölü olmuş gibi, tevazu ile fukaraya hizmet et. Çünkü Cenab-ı Hakk’a en yakın olan ahlakı en güzel olan kimsedir. Fukara ile sohbet ederken, sabrı, Cenab-ı Hakk’ı tavsiye eyle.

Oğlum, dünyadan sana iki şey kafidir; evvelkisi Allah dostlarından bir evliyaya Allah için hizmet etmek, ikincisi, Allah’ın sevdiği bir fakir ile muhabbet etmektir. Tahkik dediğimiz Fakir şu kimse ki, Cenab-ı Hak’tan başkasına güvenmez. Kalbinde Allah’tan gayri kimsesi kalmamış, öyle bir fakir ile sohbet etmektir.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>