canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

TALAK-BOŞANMA - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

TALAK-BOŞANMA

 

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْر۪يحٌ بِاِحْسَانٍۜ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَخَافَآ اَلَّا يُق۪يمَا حُدُودَ اللّٰهِۜ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُق۪يمَا حُدُودَ اللّٰهِۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ف۪يمَا افْتَدَتْ بِه۪ۜ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Hanımını boşamak isteyen bir kimse çok acele etmeyip tekrar tekrar çok düşünmesine tembih olunuyor. Çünkü boşadıktan sonra neler zuhur edeceğini bilmediğinden çok düşünüp acele etmemeklik lazım olduğunu Cenâb-ı Hak beyan buyurmuştur. Cenâb-ı Hak Teala ve Takaddes Hazretleri talak’ın adetini üç kılmış yani anlayabile-ceğimiz bir kadın kocasında üç talak ile bağlı olur. Talak’ın adetini Cenâb-ı Hak üç kılmış üçün hepsini bir anda üçünü birden boşamasını emretmeyip birer birer boşamasını emretmiştir. (Maksat bir öfkede kadını üç de andı, dokuzda andı o esnada o öfkede Talak’ın birisi ko-par bu şekilde tekrar aradan zaman geçerek bir daha boşar. İkisi kopar. Tekrar yine iyi düşünmeleri için bir müddet beklenip üçüncü defada da boşarsa talakların üçüde kopmuş olur.) Üç talak’ı birden boşamak bidattır. Kadını boşarken temiz olmadığı zamanlarda boşan-masını Cenâb-ı Hak müsaade etmiyor. Temiz oldukları vakitlerinde talak veriliyor. (Bakara Suresi 229) Buna dair hadisi şerif:

 عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَب۪يدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْه قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلٰاثَ تَطْل۪يقَاتٍ جَم۪يعاً، فَقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟

“Mahmud ibni Lebîd radıyallahu anh anlatyor: "Resulul-lah aleyhissalâtu vesselâm'a bir adamın hanımını üç talakla birden boşadığı haber verdiler. Öfke ile kalkıp: "Daha ben aranızda iken Allah'n kitabıyla mıoynanıyor?" buyurdu.[1] Yine Hadisi şerif:

Hz. Ömer'in oğlu Abdullah, âdet halinde bulunan karısı-nı, bir rivayete göre bir talâk ile, bir başka rivayete göre üç talâk ile boşamış. Hz. Ömer, bu durumu Peygamber Efendi-miz sallallahu aleyhi ve sellemden sormuş. Allah'ın Resulü buyurmuş ki: "Ona emret, kadına dönsün. Temizleninceye kadar onunla münasebette bulunmasın. Kadın tekrar âdet görsün, yine temizlensin, bundan sonra dilerse onu yanında koysun, dilerse hiç temas etmeden boşasın. İşte Alla­h'ın, kadınları boşamak için emrettiği iddet budur.[2]

Boşanan bir kadın üç hayız miktarı bekleme müddeti var. Bu üç hayız miktarı bekletilmesindeki gaye şayet o boşanan kadının rahmi-ne beyinden bir çocuk düşmüş ise bu çocuk üç hayız miktarı müdde-tinde olan çocuğun o kocasından olduğu tamamen belli ve ispat olur. O çocuğun babası kadını boşayan kimse olur. Kadın boşandıktan sonra müddetini bitirip eski kocasından tamamen kopup alaka kalma-yıp başka bir kocaya varır ise karnındaki çocuk eski kocasından belli olmuş olur. Zürriyetler karışmamış olur. Şüphe de kalkar.

Adetten kesilmiş kadının iddet bekleme adet müddeti üç aydır. Adetten kesilmeyenler için üç hayız miktarıdır. Kocası vefat eden ka-dınların iddet bekleme adet müddeti ise dört ay on gündür.

Talakı Ric’i: Beyi kadına açık olarak sen benden boşsun veya boş ol kelimesi gibi bir söz ile bir veya iki talak’la boşar ise bu suretle boşamaya Talak’ı Ric’i denir. Boşadıktan sonra iki tarafta veyahut yalnız erkekte pişmanlık nedamet hasıl olursa geri kalan talak’lar ile birleşirler. Çünkü Talakı Ric’i olur. Tarafların geri birleşmeleri için dön-meleri adet müddeti içinde erkeğin kadına ben geri pişman oldum döndüm ric’at ettim. Veyahut kadınla muameleyi zevciyette bulunmak gibi bir fiili ile hasıl olur.

İddet içinde erkek bu suretle ric’at eder geri dönerse kadını bo-şadığı bir talak ise geri kalan iki talak ile kadına sahip olur. Eğer talak iki ise geri kalan bir talak ile sahip olur. Buna ric’i derler yani dönmek demektir.

Beyi kadını bir sefer boşadı kadına ait olan odasından çıkarmaz. Kadının bekleme müddeti bey tekrar bir müddet sonra tekrar boşadı talakın ikisi gitti. Bir müddet sonra bir daha boşadı üçü gitti. Üçü gittikten sonra talakı rici denilen bitmiş oldu. Yani geri dönme birleş-me imkanı kalmadı. Çünkü Cenâb-ı Hak iki defa düşününüz dikkat ediniz pişmanlık görürseniz geri iki taraf talakı rici ile birleşmenize müsaade ediliyor. İki sefer ara ile düşünmenize mühletler verildi dü-şünüp pişman da olmadınız. İsterseniz. O hatunu nikahınızda tutar-sınız. Yani ric’at edersiniz. Yani döner birleşirsiniz. Kadın nikahınız al-tında kalır. Başka kocaya gidemez. İstersiniz güzel bir suretle ayrılır-sınız buyrulmuştur. Üçüncü talakı da verince tamamen koparsınız.

Beyi kadını bir talakı ric’i ile boşadı. Kadın kendi oturduğu evin-de müddetini bekledi. Beyi tarafından hiçbir pişmanlık müteessirlik zuhura gelmedi bir müddet sonra tekrar bir daha kadını boşadı. Bu şekilde boşayanlar kadına ait olan odasından çıkarmayınız. Kadın ikinci boşamasından sonra da yine iddet bekleme adet müddetini bekledi. Adeti tamam oldu. Beyi tarafından hiçbir yakınlık hiçbir el ve dil ile yakınlık irtibatlar olmadı. Ben pişman oldum. Hanımımdan vazgeçmem geri birleşirim. Kelamlar ile arada bir irtibat kaynaşmalar olmadı. Bu hala göre Hulasatul Beyan tefsirinde 15. cilt S:43-44 Talak suresinin ikinci ayetinin tefsirinde yapılan açıklamaya göre bu kadar müddetler zarfında erkek tarafından hiçbir konuşma yanaşma piş-manlık nadimlik duyguları olmadığından ve araya bir aracı bile gön-dermediğinden artık bu Talakı Ric’i yani geri dönmek selahiyeti kadı-nın reyine bırakılmıştır. Kadın dilerse geri birleşme yetkisi kadının eli-ne geçiyor. Kadın rıza gösterir ise yeniden kalan bir talakla tecdidi nikah ile birleşebilirler.

Kadını ilk boşadığı anda kadına ait oturma odasından kadını beyi çıkarmasın kadın da çıkmasın. Ancak kadın fuhşiyet zina gibi daha başka yanlış hallarda bulunur ise kadını o zamanlarda erkek evinden çıkarabilir.

Talaki Bain: Amma o hatunu beyi tarafından zulüm hakaretle boşanmaya mecbur eden bir hal ile bir söz ile veyahut kadını boşa-mak bedelinde kadından mal para alarak beyi bu şekilde boşarsa bu-na Talak’ı bain denir. Bu şekilde artık beyin kadına müracaat dönme hakkı olamaz.

Eğer bu bain suretle bir veya iki kere kadını boşarsa nedamet pişmanlık hasıl olursa artık bu iş kadının rıza ve iznine bağlıdır. Buna göre kadın rıza gösterir ise baki kalan bir veya iki talak ile beyinin ni-kahı altında kalır. Eğer kadın muvafakat, rıza göstermez ise başka bir kocaya gidebilir. Ve erkeğin müdahaleye hakkı kalmaz.

Eğer erkek bu kadını üç talak ile bir anda boşar ise talak’ın biri gider. İkisi kalır bir müddet mesafede bir daha boşar ise talak’ın ikisi gider. Bir müddet sonra yine bir daha boşarsa ve erkeğin o kadında alakası tamamen kesilir. O kadın başka bir kocaya varmadıkça evvelki kocası ile tekrar bir araya gelemez.

Şu kadar ki üç talak ile boş olan kadının boşandığı kocası ile birleşmesinin beş şartı vardır ki;

1- Evvelki boşandığı kocasından kadının üç hayız bekleme müddetini tamam etmesi.

2- Başka bir kocaya nikah olunması

3- Nikah olunduğu ikinci kocası ile cima edip birleşmesi.

4- İkinci vardığı kocasının kadını geri boşaması lazım.

5- Boşadıktan sonra o kadının yine üç hayız miktarı bekleme müddetini bekleyip bitirmesi lazımdır. Adetten kesilmiş kadının iddet bekleme adet müddeti üç aydır. Adetten kesilmeyenler için üç hayız miktarıdır. Kocası vefat eden kadınların iddet bekleme adet müddeti ise dört ay on gündür.

Bu şartlar usulü dairesinde yapılıp bittikten sonra evvelki koca-sına tekrar nikahı caiz olur. Ve biri birlerine yakın olmaları helal olur. Bu sonraki evlendiği kocası boşamazsa tekrar evlenemezler. Artık i-kinci kocanın arzu isteğine bağlıdır. (Kaynak Hulasatul Beyan Tefsi-rinin yazarı Muhammed Vehbi Efendinin Ahkam Kur’aniyye kitabı Saife: 143-147) Ayrıca Bakara Suresi 229.230.234 ve Talak suresi 1.Ayet)

Bir anda üç talak ile üç talak söylendiğinde bir talakın gide-ceğine ashaptan Zübeyr İbn-i’l Avam, Abdurrahman İbni Avf ve bir rivayete göre Hz. Ali İbni Mesud’tan tabi alimlerinden Tavus, İkrime, Muhammed İbn-i İshak, Haccac İbn-i Ertat, Nehai, Süleyman İbn-i Mukatil ile Hanefi, Maliki, Hanbeli ulemasından bazıları da bu yönde ictihad edip bu görüşü ihtiyar ve müdafaa ederek ric’i bir talak vakı olur, diye fetva vermişlerdir. Ahmed İbn-i Hanbel’in kendisinin de bu görüşte olduğu rivayet edilmiştir.[3]

 


[1] Süneni Nesâi c.6. s.142/3401 (Haleb).

[2] Buhari Talak, Müslim Talak, İbni Mace Talak, Nesai Talak, Tirmizi Talak.

[3] Tecridi Sarih.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>