HACCIN ADABI - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

HACCIN ADABI

 

Haccın farzları, vacipleri, sünnetleri olduğu gibi, bir takım edep-leri de vardır:

1. Borçları varsa onları ödemek,

2. Hacca helal para ile gitmek,

3. Günahlarına tövbe etmek kazaya kalmış ibadetleri varsa onları kaza etmek,

4. Gösteriş ve öğünmekten uzak durmak,

5. Yolda arkadaşlarıyla iyi geçinmek, bir takım kavga ve niza gibi hallerden kendini korumak,

6. Evden çıkarken iki rek'at namaz kılmak ve dö­nünce yine iki rek'at namaz kılmak.

7. Aile efradıyla, akraba, eş-dost ile vedalaşmak.

8. Hac yolculuğunda salih kimselerle yolculuk et­mek için önceden istişare ve istihare yapmak,

9. Mümkünse Haremeynde birer hatim indirmek, mümkün olur-sa. Mümkün olmazsa bir zararı yoktur.

10. Daima temizlik üzere bulunmak için gayret etmek.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>