canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

HACCIN ÇEŞİTLERİ - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

HACCIN ÇEŞİTLERİ

 

1. Farz,

2. Vacib,

3. Nafile, olmak üzere üç kı­sımdır.

Bütün şartlarına kavuşan bir Müslümanın bir kere hac etmesi farzdır. Kendine hac edeceğim diye adak adayan (nezr eden) kimse-nin hac etmesi vacibdir. Başlanılmış iken bozulan nafile haccı kaza etmek vacibdir. Daha büluğ çağı­na girmemiş çocuğun ve farz olan haccını yapmış olan bir Müslümanın tekrar yapacağı veya yaptığı hac da nafile hacdır.

Bu farz, vacib ve nafile olan hac ayrıca üç çeşide üç kısma ayrı-lır:

1. Hacc-ı İfrad,

2. Hacc-ı temettu,

3. Hacc-ı Kıran.

Hacc-ı ifrad: Umresiz olarak yapılan hacc'a Hacc-ı ifrad (ifrad haccı yalnız farz olan hac) denir.

Yani, umreye niyyet etmeden yapılan hacca Hacc-ı ifrad deni-yor. Bu ifrad Haccını yapana da "Müfrid" denir.

Bu haccı yapacak olan müslüman, yalnız hacca niyet edip mikat-ta ihrama girer. Mekkeliler; çoğu zaman Hacc-ı ifrad yaparlar.

Hacc-ı Temettu: Hac mevsiminde mikatta ihrama gi­rerken sade-ce umreye niyyet edilen ve sonra Mekke'de farz olan hac için tekrar ihrama girilerek yapılan hac'dır. Bu hacc-ı yapana "mütemetti" denir. Hacc-ı Temettu' yapacak olan bir müslüman, Mikatta umre niyyetiyle ihrama girer. Mekke'ye gelince tavaf ve sa'y eder, tıraş olur veya saç-larını kısaltır. Böylece umreyi tamamlayıp ihramdan çıkar. Normal elbiselerini giyer, ih­ramı olmayan kimselere mübah olan şeylerden yararlanır. Sonra Zilhiccenin sekizinci günü veya daha önce Mekke'de kaldığı evde ihrama girer. Kudum tavafını yapar ve diğer hac amelle-rini tamamlar.

Hacc-ı Kıran (Kıran Hac): Bu haccı yapacak olan bir müslüman, hem farz olan hacca hem de umre'ye niyyet ederek bu Haccı yapar. Yani, bir müslümanın Hac mevsimi içinde Ömre yaptıktan sonra, ihramdan çıkmadan yaptığı hacca "Hacc-ı Kıran (Kıran Hac)" denir.

Hacc-ı temettu' ve Hacc-ı kıran yapanlara kurban kes­mek vacib-dir. İfrad Haccı (Hacc-ı İfrad) yapanlara kurban kesmek vacib değil-dir.

Kendisine hac farz olduğu halde haccı eda etmeyerek kalan malından bedel çıkarmayı vasiyet ederek vefat eden kimse bi hilaf günahkardır. Vârisi isterse kendi gönülleriyle hac bedeli çıkarır. Mirasçılar babalarının bu haç vazifesini bu imkan mirasçının eline ge-çince o adamın günahtan kurtulması için mirasçılardan bir tanesi ba-balarının namına gidip haccın sevaplarını babalarının ruhuna bağış-layıp dua ederler. İnşallah Cenâb-ı Hak’ta o kimseyi mağfiret eder. Mirasçılardan gidecek kimse bulunmaz ise bir kamil Müslüman bulup onu vekil yaparlar. Hac parasını ona verirler. O adam kamil takva ehli olursa Haccın farzlarını vacip sünnetlerini elden geldiği kadar ifa eder. Haccın sevabını vekili olduğu kimsenin ruhuna hediye eder. Vekil olarak giden kimse hac için kendine verilen paradan ayriyeten nefsi ve evine çoluk çocuğuna hacdan artan parayı harcamaz kalan parayı mirasçılara teslim eder.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>