Hayvanlara Yumuşak Davranmanın Gereği - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

Hayvanlara Yumuşak Davranmanın Gereği

 

1- İslam dininde bütün yaratıklara şefkatle muamele yapılması bir görevdir. Özellikle hayvanlara zulüm yapılmayıp iyi bakılması gerekir. Hay­vanları fazla yormamalıdır, dövmemelidir. Hayvanlara ezi-yet cezası ağırdır. Çünkü hayvanların Allah'dan başka yardımcısı ve koruyucusu yoktur. "Allah'tan başka yardımcısı bulunmayanlara zul-medenler hakkında Hak Teala'nın gazabı pek şiddetli olacaktır." diye buyurulmuştur.

2- Hayvanların gözetilecek hakları vardır. Bir kısmı: Evcil hay-vanla­rın yiyecek ve içeceklerini zamanında vermek, tımarlarına bak-mak, onlara yumuşak davranıp iyi muamele yapmak gerekir. Her cins hayvan ayrı bir hizmet için yaratılmıştır; Buna aykırı davranmamalıdır. Misal:

Sığır cinsi öküzler, arabalara koşulmak ve tarlalarda çalıştırılmak için yaratılmıştır. Bunlara binilmemeli, yük vurulmamalı, merkep gibi kullanılmamalıdır.

3- Zararlı olmayan serçe ve hüd hüd gibi kuşları ve hayvanları boş yere öldürmemelidir. Hiçbir hayvanın yüzüne vurmamalıdır, yüzünü dağla­mamalıdır. Hiçbir hayvanı nişan almak için hedef edinmemelidir. Kuşların yuvalarına geceleyin gitmemelidir. Geceler, onlar için bir güven ve istirahat zamanıdır.

4- Zararlarını kaldırmak için, yılan, akrep, fare, çaylak, kara karga, kudurmuş köpek gibi havanlar öldürülür. Bununla beraber hiçbir hayvanı ateşe atmak suretiyle öldürmek caiz değildir.

5- Öldürülecek bir yılanın veya akrebin eşi intikam alır, diye söy-le­nen sözün aslı yoktur. Bunların intikamından korkmak, fazla bir korkaklık eseridir.

Bir hadisi şerifin mealinde: Sizlere zarar verip muzu olan yılan, akrep, yırtıcı canavar ve buna benzeyen insanları sokup helak ediciler, parçalayıcılar bunlar müstesnadır. Bunları öldürünüz.

İşin hülasası insanların eli altındaki hayvan kısımlarına bakımına kulak asmaz gıdasını keser zayıf düşürür gücünden fazla vazifeye koşar yüke koşar işte bu da merhametsizliktir. Eliyin altında ailen ve çocukların bunlarda Allah’ın bir emanetidir. Bunlara da çok ağır çeke-meyecek şiddet kullanmak güçlerinin yetmeyeceği şekilde vazife vermek devamlı şiddetle hakaretle zulüm etmek bunlar da günahtır. Mümkün mertebe merhameti şefkati elden bırakmamalı bir de onların dini dünyası ahireti için onların selamete çıkmaları için onlara öğütle ikaz yumşaklıkla ikaz irşada çalışmakta bir vazifedir.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>