canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

Sünnet Dügünü Ve Kirvelik - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

 

Sünnet Dügünü Ve Kirvelik

 

Sünnet düğünleri hakkında soruyorlar bunun temel özetinin anlamı nedir? “Günyetü’t-Talibin” kitabında pirimiz şeyh Abdulkadir Geylani Efendimiz sünnet düğününü ret ediyor yapılmamasını söylü-yor. Sünnet düğününe gitmeyin ve yemeğini yemeyin. Zira oradaki takıntılar yol kesen soyguncuların bir nev’i dir aynen onlara benzer. Oraya giden adamın maddiyatı yerinde olmaz sıkıntıya düşer gönülsüz olur. Bu iş gide gide adet haline gelir herkes gitmeye mecbur olur. Ehli takvanın bunu terk etmesi lazım. Böyle şeyleri önemli bir şeymiş gibi görmeyin.

Birde kirvelik var ki: Kirve dedikleri bir erkek oğlan çocuğunu sünnet yapılırken o erkek adam çocuğu kucağına yatırıp tutar. Sün-netçi de o adamın kucağında çocuğu sünnet yapar. Bu çocuğu kuca-ğında tutup sünnet yaptıran o erkeğe kirve ismini vurmuşlar. Kirve olunca bir takım dinin temelini şeriatımızın emir nehy ettiklerini bilme-yenler anlamıyanlar aralarında bu kirve denilen erkek çok yüksek bir mertebeye sahip olur. Sayarlar, severler çokta kıymet gösterirler. Fakat dinimizin, Kur’anı Kerimin Hadisi şeriflerin ahkamına göre nikahı düşen bir kadınla kirve de olsa nikahı düşen bir kadınla amca oğlu, dayı oğlu, hala oğlu, teyze oğlu nikah düşen bir erkek ile tenha ıssız bir evde oturamazlar.

Tenha yalnız ikisi ıssız bir yola gidemezler. Hadisi şerife göre giderlerse nikahı düşen bir erkek bir kadın gerekse ten-ha bir yola gidilir ise gerekse tenha bir evde nikah düşülen bir kadın bir erkek tenhada otururlar ise hadisi şerifin meali-ne göre üçüncü yoldaşları şeytan olur. Şeytanın tam eline büyük bir fırsat durumları, bunları yoldan çıkarma fırsat kapısı açılır.[1]

Bu konuda ikinci bir Hadisi şerif:

اِيَّاكَ وَالْخَلْوَةَ بِالنِّسٰٓاءِ وَالَّذ۪ى نَفْس۪ى بِيَدِهٓ مَا خَلًا رَجُلٌ بِاِمْرَأَةٍ اِلّٰا دَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا وَلَيَزَحَمُ رَجُلٍ خِنْز۪يرًا مُتَلَطِّخًابَط۪ينٍ اَوْحَمَأَةٍ خَيْرٌلَهُ مَنْ اِنْ يَزَحَمَ مَنْكِبَه۪ مَنْكِبَ اِمْرَأَةٍ لٰاتَحِلُّ لَهُ

“Nikah düşecek bir mahrem kadınla yalnız kalmaktan ve yalnız yola gitmekten, tenha bir evde kalmaktan son derece sakınınız. Cenabı Allah’a yemin ederim ki bir kişi nikahı düşen bir kadınla tenha bir yola veyahut tenha yalnız bir evde kalırlar ise muhakkak şeytana onları azdırmak için bir kapı yol açılır. Bir kimse balçıklara necasetlere, çamurlara bulaşmış üzerine sürülmüş berbat olan bir domuz ile yaklaşıp omuz omuza sıkışmış bir vaziyette bulunmadan, bir nikahı düşecek bir kadın ile bir erkek tenha ıssız yol veyahut tenha bir mahal tenha bir evde bulunmaları o çirkeflere necasetlere balçıklara bulaşmış olan bir domuzla omuz omuz sıkışmış vaziyette durmaktan daha kötü daha eşeddir.”[2] buyuruyorlar.

Bu sözler Hatemül Enbiya Sultanı evliya olan Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem’in sözleridir. Ümmetini kadın ve erkek bu tehlikelere düşmeden önce düşmemeleri için haber veriyor. Başka tasavvuf kitaplarında rivayetlerinde nikahı düşecek bir kadın bir erkek yalnız tenha bir mahalde bulunurlar ise üçüncüleri hadisi şerifin mealine göre şeytan olur.

Şeytan kadının fercine dokanmaya başlar. Erkeğin kamışını üfürüp şişirmeye başlar. Bu halde bir tanesi derhal kaçmaz ise şeytan onların maneviyatını harap eder. Şeytanını insanları günah çirkefine sokmaktan başka hiçbir işi yok. Kadının şeriatını dinin ahkamını bilmeyen anlamayan nefsini şeytanını tanımayan kadının kalbine girer o kadını erkeğe havale eder. İkisini de imha etmek için. Erkek nefsini, şeytanı tanımayan, şeriat nedir? Bilmeyen, Allah Resulullah’ın sözlerini tanımayan erkeklerin de şeytan kalbine girer kadınlara havale edip bu şehvet yönü ile nice insanların iki dünyalarını başlarına yıkar. Yıktıkları da malum görünmektedirler. Bu konuları ancak Allah’ın emir ve nehyini bilip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in emrini nehyini bilir. Allah ve Resulünün sözlerine tabi olup uyarlar.

Kur’an’da Cenâb-ı Hak’ın müsaade ettiği amcası dayısı kardeşi bunların nikahı düşmez, bunun dışında kirvede olsa yakın eşi dostu da olsa, aile ahbabı da olsa, Allah için dostu da olsa serbest bir kadın-la bir eve girmeye müsaade edilmemiştir. Muhakkak ki üçüncüsü şeytan olur. Şeytanın bağını niçin çözüyorsun? Dışarıda münkir mü-nafık fitne uyandırmaya hazır. Şeriatimizin çizgisi neyse onu takip etmemiz lazım.

Şeriat dediğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sel-lem’in mübarek lisanından söylediği hadisi şerif kelamlar ki bizim dün-yamızı ahiretimizi mamur için, bizi her türlü kötülüklerden koruması için, bizim her yönümüzü Allah’ın rızasına kavuşturmak için konuş-muştur birbirlerimizi ziyaretleşmemizi dışarıdan dostuyun ahbabıyın evine ne şekilde gelecegi bize tarif edilmiştir. Bu benim dostum ben bu evin kirvesiyim bu benim ihvan kardeşim, bu benim ihvan bacım diye serbest olunmamalıdır mecbur girilmesi lazım ise şer’i yol ile girilir.

Bir evde erkek veya hanım tek ise o eve de girmemiz gereki-yorsa komşudan sağdan soldan bir yoldaş bulunması lazım. En aşağı yedi, sekiz, dokuz yaşında bir çocuk bulunması lazım. Yoksa dinimiz-de girmeye müsaade yoktur. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar açıklamalar yaptı ki; kendi eviniz, hanenize, girerken, bile sessiz girmeyin, Bu kadar inceledi. Ashaplardan biri dedi ki; Ya Resulallah kendi ev, hanemize girdiğimiz de içerdeki anam bacım ailem, bunlara da ille kapıyı dövmem lazım mı? O zaman mübarek dedi ki anneyin bacıyın yıkanma adetleri var mı? Evet var ya Resulallah dedi. Tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben kapıyı dövmeden veya herhangi bir ses vermeden içeri girdiğinde, o anda annen, bacın yıkanır bir halde girdinse bu şimdi böyle iyi olur mu buyurdular.

Bir çok tarikat ehli şeriat ehli bu benim yakınım bu tarikat kar-deşim bacımın evi bu benim kirvem, bu şöyledir diye şeriat’e önem vermediklerinden dolayı helaka gidiyorlar. Neticesinde çok felaketler meydana geliyor. Onun için önce denilmiştir ki;

 

şeriattır cümle işlerin başı

şeriatsız tarikat şeytanın işi

tarikat ehlinde olmazsa şeriat

onların şeyhi şeytan olur mutlak

Şeriat; sebze-mahsulün dış sınırı, tel örgüsü. Tarikat de bahçenin içi. Şeriat de eksiklik olursa şeytan tarikat bahçesini berbat eder. Sen neden şeytana yol açarsın şeytan canavar gibi oradan geçenin maneviyatını harap eder.

Bu ehli takvaya göre kadınların nikahı düşmeyen kaynı, kayınbabası, enişteleri, hatta kardeşleri ve kayın babaları Allah’ın kanunlarını hakkıyla tanımamış nefsini şeytanını tanımamış nefsine şeytana tabi olmuş olanlara nikahı bunlara düşmesede ehli takva bunlarınla da tenha yola gitmeyi tenha yalnız bir evde bulunmalarını nehy etmişlerdir.

Sebebi insanoğullarında kadın ve erkeklerde nefis vardır. Nefis amirinin emrinde yaşayan kimselere nefis onlara hiç hayır emretmez. Devamlı olaraktan nefis kendisine tabi olanlara şehvete şerre, şaka-vete, günaha emreder teşvik eder. Cesaret verir. İşte bu yönde yaşa-dığımız asırda bu konulara düşenler ile karşılaştık. Bekar gelinlik çağı gelmiş olan iki tane kız kafa düzeni şuurunu bozmuşlar bize okun-maya getirdiler. Biz bir karşılık maddiyet beklemeyerek Allah için şifa niyeti ile şifasını tesirini Allah’tan bekleyerek okuduk. Cenab-ı Hak’kın lütfu ile bunlar biraz şuurları yerine gelince ağızlarından çıkan ifadeleri aldım.

Tüylerim ürpermeye başladı. Halen şimdi yine o konuyu hatır-layıp konuşurken tüylerim kabarıp içim bu halları kabul etmediğinden dolayı üzüntüler ile gözlerim yaşarıyor. Nedir kızların ağızlarından çıkan ifadeler? Söylenmesi ne kadar bizi utanç hayamıza itikatımıza gelmiyor ise de ümmeti Muhammed dikkatli olsun bu gibi hallardan bir büyük ders alıp kendilerini imanlarını korusunlar Allah’ın helal kıldığı helal yönlerine müsaade olmuş onun dışına nefse şeytana uyup şehvet peşine düşülmesin. İnşeallahu Teala kısadan mecbur ol-duk. Kızların ifadeleri; Baba hanımı olduk ağlayarak tekrar tekrar baba hanımı olduk diye söylediler.

Bu ifadeler alındı. Hayatta bulunanlar bu konuları okuyup dinle-yenler insafa gelip bu fiillerden çok korunmaya çalışıp bizleri yaradan yüce Rabbımıza çok çok münacat yalvarmakla münacatta dualarda bulunalım. Ey Müslüman kadınlar Cenab-ı Hak kanuni ilahiyesinde onun emri üzere iki tarafların rızaları ile ve şahitler huzurunda nikah ile evlenmeye kocaya gitmeye müsaade edip mübah kılmıştır. Bu kanuni ilahiyenin dışına çıkıp nefsinin şeytanının kendilerini zinaya emrettiği teşvik ettiği yöne gitmesinler. Allah’ın kanununu tanımayıp çiğneyenlerin bu dünyada cezasını Cenab-ı Hak emir buyurmuştur. Bü-yük rezalet daha ahirette olacak dünyadaki helal yolu bırakıp haram olan büyük günahlardan olan zinaya Allah’dan korkmayarak utanmayarak cesaret edip bu fiilde bulunanların dünyadaki cezasını çok kısadan buraya ilave etmemiz gerekti.

 


[1] Gunyetü’t Talibin kitabı birinci cilt.

[2] Ramuzul Hadis Kitabı birinci cilt: Saife 172-7 Hadisi şerif.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>