canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

BİZİM DERSİMİZ ŞUNLARDIR - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

BİZİM DERSİMİZ ŞUNLARDIR

 

Her namazın sonunda 3 Fatiha, 3 ihlası şerif, 3 salavatı şerif okuyup sevabını evvela Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallalla-hu aleyhi ve sellem’in ve cümle peygamberlerin ve bütün ehli imanın ruhlarına bağışlar. Tekrar 3 ihlas 1 Fatiha-i şerife 3 salavatı şerife okuyup sevabını Hazreti İmamı Ali k.v. efendimizin ruhuna, pirimiz şeyh Abdulkadir Geylani Efendimizin ruhuna, Veysel Karani Hazretle-rinin, Pir Muhammed Bahaeddin Nakşibendi Hazretlerinin, Pir Seyyi-dina Ahmed rufa-i ve ve Ökkeşiye Hazretlerinin ruhlarına hediye olu-nur. Tekrar üç ihlas bir fatiha üç salavatı şerife okunur. Hasıl olunan sevabı Şeyhimiz Bilal Baba Hazretlerinin ruhuna ve ahirete geçmişleri olan baba ve annesinin ruhlarına ve ahirete göçmüş olan aileleri ve ahrete göçmüş olan evlatlarının birlikte ruhlarına hediye edilir.

 

HUZURU RABITA

24 saatte bir sefer ne zaman müsait zamanı olursa o müsait zamanda kıbleye karşı oturup önce huzur ve rabıtaya başlanır. Huzur ve Rabıta şunlardır.

Evvela üçbeş dakika düşünür tefekkür yapar. Ölümü, mezarı, mahşeri, sıratı cennet cehennemi düşünür tefekkür yapar. Şu içindeki bulunduğumuz dünya ve dünyanın içindekileri endişe hayallarını mümkün mertebe kalbten atar. Sonra daha düşüncesinde bu çeke-ceğim dersimi son dersimiz miş gibi bilerek öyle huzuru kalb ile kalbini bizzat Cenabı Allah’a doğrultup tutar. Ya Rabbi şimdi ben senin huzurundayım her ne kadar ben seni göremiyorsamda sen benim her halimi görüp biliyorsun. Bu şekilde bizzat Allah’ı hazır ve nazır bilerek sonra kalb teveccühünü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize çevirip Onun nuru nübüvveti güneş gibi doğmuş dünyayı kablamış O nurun altındayım bilir. Sonra kalb teveccühünü Pirimiz Şeyh Abudlkadir Geylani Efendimize çevirip onun sağ eli ba-şımın üzerinde himmetini yanında hazır bilir. Sonra kalbini tevec-cühünü Şeyhimiz Bilal Baba Hazretlerine çevirir. Himmetini yardımını yanında hazır bilir. Sonra bu oturan ben değilim Allah için bağlı olduğum Mürşidimdir. Ben onun kalbindeyim deyip bu tertip üzere kalbi Allah’u Teala Hazretlerine O’nun Sevgili Resulüne ve resulünün halifelerine kalb bağlanmış olduğu müddetlerde melun şeytan ve cinler o kalbe yol bulup sokulamaz. İnşeallahu teala. Sonra da derse başlamadan evvel bu duayı okur.

DERS TARİFİ:

Çekilecek dersten önce, vesair murakabaya oturduğu zaman-larda, önce bu duayı okur öyle başlanır.

Euzu Besmele ile;

إِلٰهِ أَنْتَ مَقْصُود۪ى وَرِضَاكَ مَطْلُوب۪ى وَإِلَيْكَ الْوَاصِلَةِ شَيْخِ يَا حَضْرَتِ سَادَاتْ أَمِدُّون۪ى وَأَغ۪يثُون۪ى وَأَع۪ينُون۪ى وَوَ أَرْشِدُون۪ى وَأَرْحَمُون۪ى

“İlahi ente maksudi ve rızake matlubi ve ileykel vasileti şeyhi ya hazreti sedat emidduni ve eğisuni ve einuni ve ve erşiduni ve erhamuni”

Meali: “Ey Allah’ım maksadım, arzum, isteğim sensin, ve senin rızandır. Şeyhe teslimiyetimdeki arzu maksatım onun vasıtasıyla sana kavuşmaktır. Ya Resulullah imdadıma yetiş, sana sığındım, beni gözetle, beni iyiye yönelt, beni irşad et, şefkat ve merhametini benden esirgeme ya Resulullah.”

Bu çekeceğim dersim son dersmiş gibi huzuru kalb ile huşu ile dersine başlar.

24 saatte ne zaman bir müsait vakit bulursa o vakitte oturur bu şekilde dersini çekmeye başlar.

1- Yaptığı günahlarını göz önüne getirip af olması için boyun bükerek 100 defa أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمُ Estağfirullahelaziym çeker. Anlamı kısadan nefis karşısında olduğundan bu günahları nefsim ba-na yaptırdı. Sen büyük Rabb’ımdan bu günahlarımın affını talep ederim ya Rabbi. Anlamı böyledir.

2- 100 defa Selevatı şerife,

 أَللّٰهُمَّ صَلِّى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ

Allahümme Salli ala seyidine muhammedin veala ali seyidina Muhammed veyahut en kısası

أَللّٰهُمَّ صَلِّى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدْ

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed bu da olur.

3- 200 defa لٰٓاإِلَهَ إِلَّا اللّٰهْ  La ilahe illallah.

4- 100 defa اَللّٰهْ، اَللّٰهْ Allah, Allah, Allah.

Bu istiğfar, selavatı Şerifeler, kelimei tevhid yani La ilahe illallah, Allah Allah zikirlerini dil kalb ile birleşip huzuru Allah’ta kendini bilerek bu zikirler dilden çıkınca iki çene arası ağızda kalmasın kalb huzuru Allah’da tutularak dilden çıkan zikirler kalbe hırtlaktan sevk olunsun ki bu şekilde kalbe indirilsinki tesirleri daha fazla olsun. Aynen namaz ibadetimizde ve Kur’anı Kerim okuduklarımızda aynen kalb mümkün mertebe huzuru Allah’ta tutulması huzurdan başka endişe Hayallar-dan kalb ilgi alakalardan çekilerek bizzat yakınen huzuru Allah’da tutarak dilden çıkan Kur’an ayetler namazdaki sure tesbihler dersdeki çektiğimiz zikirler bunların yekün cümlesini mümkün mertebe dilden çıkanı hırtlaktan kalbe indirilsin ki tesirini Cenâb-ı Hak halk etsin inşallahu teala.

Bu derslerin biraz daha açıklamasını yapalım. İnşeallahu teala. Şeyhimiz Bilal Baba Hazretlerinin tarifi: Bu dersi Pirimiz Şeyh Abdulkadir Geylani Efendimizin tarifi. 24 saatte kıldığımız her beş vakit namaz sonunda bu yazılmış olan şekilde beşyüz ders çekil-mesini buyuruyorlar. Bu şekilde beş vakit sonunda çekilir ise yekün ikibin beş yüz eder. Dedi. Kendisi bunu iki kısım tertip kıldığını söyledi. Bu iki bin beş yüz dersi bu şekilde çekemiyenler. Dünya işi çok olanlar 24 saattin içinde bir müsait vaktinde oturup bu yazılı olan beşyüz dersi çeker. Ders bittikten sonra dersin haricinde meşgul olacağı La ilahe illallah zikrini kendi duyacağı kadar dinelirken, yürürken, otururken, yatarken her yerde devam edilir, buyurdular. Birde ben vaktim müsait akşama kadar hiç bir işim yok fazla çekerim diyenlere de ikibin beşyüz ders tarifimiz vardır, buyurdular.

Onlarda 24 saattin içinde ne zaman bir müsait vakti olur o zamanda otururlar huzuru kalb ile

500 Estağfirullah El azim çeker.

500 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e salavatı şerif çeker.

1000 kerre veyahut 1200 de La ilahe illallah zikrini çeker.

500 Allah Allah ismini çeker. Allah Allah isminin üzerine bizde Allah izin verirse 500 defa Allah Allah ismini ilave edelim inşallah. Bu ilaveye sebeb ehli tasavvuf olan Miftahül kulub kitabında her kim huzuru kalb ile yevmiye gün l000 kerre Allah Allah zikrine devam ederse Cenâb-ı Hak Teala ve Tekaddes hazretleri o kimseyi kendisine ehli yakın kendisini ehli yakınlardan kayıt ettirir. Onun üzerine l000’e ulaştırırsak inşallah yüce Rabbımıza ehli yakın olan kullarından olmayı nasip etsin.

Bu ikibin beşyüz dersi çekerim diyenler şayet bu ikibin beş yüz dersi bir vakitte çekemezsem iki vakte böler iki vakitte çekersem olurmu diyenlere buda olur. Diye buyurdular. Bu derslerden sonra çekmek isteyenlere huzuru kalb ile kalb teveccühünü sevgili Pey-gamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e çevirip doğrultup bizzat huzuru Resulullah’ta imiş gibi diz be diz karşısında oturu-yormuş gibi huşu edeb ile saygı tazimle az boyun bükerek ikiyüz kere Esselatü vesselamü aleyke yaresulallah çekmek isteyenler bunuda çekebilirler buyurdu.

Bu derslerden hariç çekebilenler.

Her seferinde besmele ile 100 Elham çekebilirler. Çekerim di-yenler her birinde besmele ile 100 Kulhüvallahu ahad suresini çeke-bilirler.

Daha vaktim müsait işim yok deyip çekebilirim diyenler ikindi namazından sonrada 200 veyahut çekebilirse 300

 اَلصَّلٰاةُ وَالسَّلٰامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللّٰهْ

Esselatü vesselamü aleyke yaresulallah çekebilirler.

Bu çekilen derslerden hariç boş vakitlerinde dil ile kalbini bir-leştirip la ilahe illallah zikrine dinelirken, otururken, yatarken, yürür-ken mümkünü olan her yerlerde kendisi duyacak kadar la ilahe illallah zikrine devam ederler.

Bir hadisi kudsi Rumuzu-t-Tevhid kitabında; Cenâb-ı Hak Teala ve tekaddes hazretleri hadisi kudsisi geride yazıldi idi onun faziletini söyleyeceğiz.

Cenâb-ı Hak teala Hazretleri buyuruyorki. Bu la ilahe illallah keli-mesi benim bir kuvvetli metin kal’amdır. Herkim huzuru kalb ile la ilahe illallah kal’asına girer çıkmaz mümkün mertebe azimli devam ederse o kimseler dünyada korktuklarından kurtulurlar. Mezar, mahşer, ahret azaplarından emin olurlar.

Ne kadar bir kıymet biçilmez yüce Rabbımızın kulları üzerine ne kadar büyük ihsanıdır. Kurtuluş yollarını kurtuluş çarelerini ayan açık haber veriyor. Bu hadisi kudsiye karşı en fazla gayret edip nefsin şeytanın hesap, fesat hila kal’alarından firar edip yüce Rabbımızın bizleri iki dünyada muhafaza eyleyici emin olan bizleri muhafaza eyleyici la ilahe illallah kal’asına gayretle girmeye çalışalım.

Nefsani, şehvani, şeytani, dünyavi, havai arzu zevklerinden, muhabbetlerinden yani bizleri yüce Rabbımızın rızasından emin olan la ilahe illallah kal’asına girmelerimize mani olan nefis şeytan hila fesat kal’alarından firar edip la ilahe illallah kal’asına girip çıkmayan-lardan eylesin cümlemizi amin, Ya Muin.

Bu konuda Kelimei-i tevhidin bir metin koruyucu muhafaza eyleyici metin bir kal’a olduğunu Cenâb-ı Hak hadisi kudsisi ile bu-yurdular. Buna delil ispat edilecek inşaallahu teala.

Allah rızası için nefsin terbiye islahı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi Hıra dağında Cebeli Nur denilen dağda kırk gün zikrullah ile La ilahe illallah zikri çile hanesini geçir-miştir. Ona karşı bir hadisi şerif Çile hane hakkında kitabımızda yazıldı idi.

Hadisin mealinde işaret olunan: Her kim bir çilehane düzer kırkgün o çilehanede halktan ve dışarı endişe Hayallardan ilgi alaka kesilerek huzuru kalb ile Pirine, Mürşidine teveccüh rabıtasını ayır-mayarak huzuru Allah’da az yemek kifayet miktarı çok az yiyerek az içerek uyku katiyen olmayarak bir taraflara sökenmeyerek (dayan-mayarak) abdesti tamam orucu tamam olarak çilehanesi temiz elbise ceseti temiz olarak kırk gün gece gündüz orada uyumadan bir tarafa sökenmeden (dayanmadan) uzanmadan 24 saatte bir sefer çok az arpa ekmeği yağsız tuzsuz az gıda ile kırk günü orada tamamlamak. İşte Cenâb-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bu la ilahe illallah kelimesi benim metin kal’amdır. Herkim bu la ilahe illallah kal’asine huzuru kalb ile halis niyet ile girer çıkmaz la ilahe illallaha devam ederse dünyada korktuklarından kurtulur. Ahirette azaplarımdan emin olur. Bunu söyleyen bizzat mevcutatı bütün varlığı halk eden yüce Rabbımızın sözüdür. Tereddüt yapılmasın. Bu mübarek sözleri bu çile-hanede tastik olunuyor.

Kırk gün gece gündüz uyumadan bir tarafa sökenmeden ya diz büküp ya bağdaş kurmak suretiyle dil ile kalb la ilahe illallah zikrine bağlamak ayrılmamak suretiyle Cenâb-ı Hak’kın metin kal’asında her türlü ins ve cin şeytanların şerlerinden muhafaza oluyor. Kırk gün uyumamak kendisine dokanıp zarar vermiyor. 24 saatte bir bardak meyva suyu bir tas su az miktarda yarım veyahut bir arpa ekmeği az miktarda yağsız, tuzsuz kabak yemeği ve ona benzeyen tuzsuz yumuşak çok az yemek bir bardak meyve suyu ile kırk gün ve gecenin içinde bu minval üzere muhafaza olmak gıdadan düşmemek bütün korkulardan emin olmak bu hal neyin nesi işte Allah’u Teala Hazretlerinin La ilahe illallah benim metin kal’amdır. Girip çıkmayanlar her türlü korktuklarından emin olurlar ahirette azabımdan emin olurlar vaadi ilahiyesi tastik olarak meydana çıkıyor.

Çünkü ora giden adam daha evvelde tertip düzenlerini yazdı idik. Devamlı dil ile kalb la ilahe illallah zikrine bağlı olduğundan Cenâb-ı Hak’kın vaadi hak olarak tekrar tekrar ora giren adam şek şüphe kalmayarak, Cenâb-ı Hak’kın vaadini keskin olarak tastik edi-yor. Çünkü çilehanenin içine hiç bir yerden zerre kadar hava girmeye-cek, ziya aydınlıkta girmeyecek, bura girmenin edabını şartlarını vakitlerini daha evvelden kitabımızda yazdık idi. Bu iş alaseviye kendi kendine herkes vaktini, zamanını, kendinin dayanma gücünü ölçme-den bilmeden, istihare yatmadan, bir hakkıyla bir mürşidi kamil izni olup onun izahatı ile olmaz ise bu iş öyle kendi kendine olacak bir iş değil.

Tekrar bir konu ilave etmek münasip düştü. Ehli sünnet tasav-vuf mürşidi kamillerinin görüşlerine göre, bir kimse tarikata intisap etse tarikata ait vazifelerine evrad ve ezkarlarına devam etse nafile namazlarına devam, az yemeye devam, huzuru kalb ile zikrullaha de-vam abdestli durmaya devam Kur’an okuması abdesti namazı yerinde devam olsa böyle bir kimse kalbine, kalbinden de diline gelse ki ben artık işi tamamladım diyecek olur ise o kimse Allah korusun nefis ile şeytan kendisini aldatmış iftihar, riya, benlik tuzağına düşürüp yaka-lamışlar.

Amma bu saydığımız ibadetleri evrad ezkarları az yemeyi lüzu-mu olmayan gereksiz malayani olan kelamları terk etse, tarikat amellerine riyazet mücadele ile çalışıp İlhami Rabbaniler gelse tecelli-i ilahiyeler gelse feyzi ilahi aşkı ilahi gelse çilehaneye girip kırk gün çilehanesini tamamlasa, bu adam Allah’a çok Hamdi şükürler eyleyip ya Rabbi senin hidayetinle lütfu ihsanınla daha bu işleri senin anlat-manla daha yeni başladım ya Rabbi nefsi yeni anladım hidayetinle se-nin anlattığın kadar seni, nefsimi bildirdiğin kadar daha yeni anla-maya bilmeye yeni başladım der ise o kimse Allah’ın lütfu, Allah’ın hidayetindedir ve her türlü kötülüklerden selamettedir. Allah’ım anlat-sında onunla anlayalım. Anladığımızın üzerinde yardımı ile sabır se-batla duralım. İnşeallahu Teala.

Bu dersler namazlar, Kur’an’lar, zikirler, kelimei-i tevhidler çeki-lirken mümkün mertebe dışımız her ne kadar dünya ile isede, iç kal-bimiz, dış dünya, nefis, şeytan, endişe, hayallarından Rabbım kalble-rimizi ilgi, alakalardan kesip, kalblerimizi yardımı ile kendisine çevirip, bağlamayı ve huzur bulup rıza ve huzurda sabit kalmayı, cümlemize nasip müyesser eylesin ve kalbimizin gidiş yön yollarını hidayeti ile kapatıp, kalbimizi kendine, rızasına, zikir, fikrine bağlasın. Habibinin hürmetine amin.

Birde dersimizde besmele var. Besmele seher vakti veyahut se-herde yapamayanlar sabah namazından sonra 786 adet bismilla-hirrahmanirrahim çeker. Sonunda bir sayfa kadar duası vardır. Bu duamızı inşeallah hem Arapçasını bilmeyenlerde yeni yazısı yazılacak. İnşallah. 786 besmeleyi çeker o duayıda ilave eder. Manalarını dü-şünerek huzuru kalb ile okur ise o kimse hem dünya servetine hem ahret servet nimetlerine kavuşur. Hem de İnşeallahu Teala yüce Rabbımıza kavuşur. Ravisi pirimiz Şeyh Abdulkadir Geylani ondanda rivayet eden Şeyhimiz hacı Bilal Muhammed Nadiridir. Duasını şayet yapamıyanlar olursa bunlarda 800 besmele çeksinler, buyurdular. Bu besmeleyi çekmek isteyenler bu besmele çekilince besmelenin 133 salavat hakkı vardır. 133 salavatı ders çekenler beşyüz ders çeker ise beşyüz dersin içindeki 100 salavata otuz üçde daha ilave eder dersdeki çekmiş olduğu besmelenin salavat hakkını vermiş olur. Zaten dersi beşyüz salavat çekenler tekrara hacet kalmaz besmelenin salavat hakkını ödemiş olur.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>