canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

HAFTANIN GÜNLERİNDE KILINACAK NAFİLE NAMAZLAR - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

HAFTANIN GÜNLERİNDE KILINACAK NAFİLE NAMAZLAR

PAZAR GÜNÜ KILINACAK NAMAZ:

Her rekatta bir kere fatiha ve bir kere Amenerresuli suresini okuyarak, dört rekat namaz kılsa, Allah’u Teala hazretleri o kimse için cemi Nasrani ve Nasrani’nin adedince sevap yazar ve ona hac ve umre sevabı yazar ve her rekat için bin rekat namaz sevabı yazar. Okuduğu her harf için cennette misk zahferandan bir şehir ata eder. Amenerresuli suresini okuyamayanlar istediğini okuyabilir. (Not: Pazar günü öğleden sonra)

PAZARTESİ GÜNÜ KILINACAK NAMAZ:

Kuşluk vaktinde iki rekat namaz, her rekatta bir Elham, bir Ayete’l Kürsi, bir kere İhlas ve bir kere Gul euzu birabbilfelak ve Gul euzu birabbinnas surelerini okusa, selam verip, on kere istiğfar etse, on kere salavat-ı şerife getirse, Allahu Teala Hazretleri onun günahının küllüsünü mağfiret eder. Yine on iki rekat namaz kılsa, her rekatta bir Fatiha ve bir Ayete’l Kürsiyi okusa, namazdan sonra on iki kere İhlas okusa, on iki kere istiğfar eylese, o kimse kıyamet günü şöyle çağırılır. Falanın oğlu filan nerededir? Gelsin, Yüce Allah’tan sevabını alsın. Bu kimseye verilen ilk sevap bin hülledir. Sonra başına taç giydirilir ve kendisine şöyle denilir; Cennete gir! Bu kimse cennete girerken 1000 Melek karşılar. Her Melekte onun için bir hediye vardır. O kimse için hazırlanan 1000 tane nurdan sarayı gezdirinceye kadar o kimse ile beraber olurlar.

SALI GÜNÜ KILINACAK NAMAZ:

On rekat namaz, her rekatta, bir Fatiha, bir Ayete’l Kürsi, üç kere İhlası okusa, yetmiş güne değin o kimse için hata yazılmaz ve yetmiş güne kadar vefat ederse, şehit olarak vefat eder, yetmiş senelik günahı af olur.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KILINACAK NAMAZ:

On iki rekat namaz, her rekatında bir kere Fatiha ve Ayete’l Kürsi, üç kere İhlas ve üç kere gul euzu birabbilfelak ve gul euzu birabbinnas sureleri okunur. Geçmiş günahları mağfiret olunur. Azabı kabri zayık ve zulmetini kıyamet şiddeti rafi eder, o günde bir Nebi sevabı rafi ve arz olunur.

PERŞEMBE GÜNÜ KILINACAK NAMAZ:

Kuşluk vakti iki rekat namaz, her rekatta bir Fatiha, yüz kere Ayete’l Kürsi, ikinci rekatta bir Fatiha, 100 İhlas okunacak, namazdan sonra yüz salavat-ı şerife getirse, Allahu Teala hazretleri o kimseye Recep, Şaban ve Ramazan aylarını saim olmuş ve beytullahı hac ve ziyaret etmiş gibi sevap verir ve onun için Allahu Teala Hazretlerine iman etmiş ve ona tevekkül ve ibadette bulunmuş olanların adedince hasene yazılır.

CUMA GÜNÜ KILINACAK NAMAZ:

Kuşluk vakti iki rekat namaz kılsa, Allahu Teala hazretleri ona iki yüz hasene yazar. İki yüz günahını mağfiret eder. Dört rekat kılsa, o kimsenin cennette derecesini dört yüz kat terfi eder, sekiz rekat kılsa, derecesini sekiz yüz kat terfi eder. Günahının küllüsünü mağfiret eder. On iki rekat kılsa, bin iki yüz hasene yazar, bin iki yüz günahını mağfiret eder. Derecesini bin iki yüz kat terfi eder. Cuma günü kuşluk vakti iki rekat namaz, birinci rekatta Elham ve bir Gul euzu birabbilfelak ve gul euzu birabbinnas, ikinci rekatta bir Elham bir Gul euzu birabbinnas okusa, selamdan sonra yedi kere Ayete’l Kürsi okuyunca, dört ve sekiz rekat kılıp, her bir rekatta bir Fatiha ve bir İza cae ve yirmi beş kere İhlas okusa ve namazdan fariğ oldukta yetmiş kere subhanallahi velhamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela guvvete illabillahil aliyyil aziym, diye şol bir Allahu Teala Hazretlerine kasem ederim ki, Muhammed’in onun kudretindedir. Cemi günde salavatı söylediğim vechile kılmasının cennette duhuluna, ben zamanın ve ol kimse Allahu Teala Hazret-lerine onu ve müslümanlar olan vilayetine mağfiret etmeyince, makamından kalkmaz.

CUMARTESİ GÜNÜ KILINACAK NAMAZ:

Dört rekat, her rekatta bir fatiha üç gul ya eyyuhel kafirun, selamdan sonra, bir Ayete’l Kürsi’yi okusa, o kimse için Allahu teala hazretleri, okuduğu her harf mukabilinde hac ve umre sevabı yazar. Her harf mukabilinde, gündüz saim ve gece gaim olarak ibadet eylemişçesine, onun sevabı rafi olunur, her harf mukabilinde, Allahu teala hazretleri ona bir şehit sevabı verir. O kimse kıyamette enbiya ve şuheda ile beraber olur.

Bu söylediklerim Hadis-i Şerif ile sabittir. Alınan kitap; Günyeti’t Talibin.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>