RAMAZAN AYININ SON CUMA GÜNÜ KILINACAK NAMAZ - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

 

RAMAZAN AYININ SON CUMA GÜNÜ KILINACAK NAMAZ

 

Bir müjde beşaret vardır. Namazlarını geçirenlere kazası için kese yoldan Cenâb-ı Hak’kın affı mağfiretini izin verirse inşeallah yazalım.

Biz bunları yazarken şerefi çok yüksek olan kıymet değeri Allah indinde çok kıymetli olan kendisinde bütün küçük büyük günahların affı mağfiret olacağı ramazanı şerif mübarek ayının son Cuma gününde yazmış oluyoruz. Her kim Ramazan ayının son Cuma günü Cuma namazından sonra bir günlük farz kaza borcunu bir de salati vitir ile bu şekilde sabah’dan başlayıp yatsı vitire kadar bir günlük geçirmiş kaza namazını kılar ise inşeallahu teala o kimsenin bu mübarek ay Cuma hürmeti için bir senelik kaza namazları ödenmiş olur. Cenâb-ı Hak günahlarını af edip sevaba tebdil eder. İnşeallahu Teala. Buna tereddüt yapıp bu böyle olurmu demeyiniz. İtiraza kalkmayınız Allah’ın ihsanının lütfunun kereminin affı mağfiretinin gayet geniş çok olduğunu düşünelim. Düşünelim ki buna delil yine mübarek Ramazanın yirmi yedinci gece leyleyi Kadir Gecesini rızalı hakkı ile ibadetle namaz zikir bütün Müslümanlara dua ile ihya edilmesi bin aydan hayırlı olacağını bin ay seksen üç sene dört aydan daha hayırlı olacağına Kadir Suresinde ayeti kerimesinde haber veriyor. İtiraza mecal yoktur. Allah’ın kulların üzerine ihsan kapısını, rahmet kapısını kapatanlardan olmayın. (Kaynak Şir’a şerhinde Muhtasarı ihyadan naklen (

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>