canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem Hazretlerinin doğduğu gece vuku bulan acayip hallardan bazıları - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

 

Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem Hazretlerinin doğduğu gece vuku bulan acayip hallardan bazıları

 

İran hükümdarı kisranın Medayin şehrinde meşhur olan sarayı-nın on dört kulesi yıkılmış idi.

Mecusilerin bin seneden beri yanmakta olan ateşgedeleri sön-müş Seva gölü yere batıp kaybolmuş Semave vadisinde sular taşmıştı.

Ve mübarek göbeği kesilmiş ve sünnet olmuş olarak doğdu.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in dedesi Abdulmutta-lib rivayet ediyor. “Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğ-duğu gece Kâbe’de idim. O sırada Kâbe’nin dört duvarının Hazreti İb-rahim’in makamı üzerine meyl ettiğini ve orada bulunan putların yüz üstü devrildiğini gördüm.

Safa ve Merve dahi cümbüşe gelip sallandı şöyle ki coşa geldi. Bundan sonra ne oldu Amine’nin evine bakayım diye gittim. Baktım ki bir ak bulut evin üzerine inmiş evin üstünü tamamen kapatmış idi. Evden türlü türlü güzel kokular geliyor idi. Bu halden gayet medhüş oldum. Sanki aklım gitti. Bir hoş oldum. Amine’nin evine girdim ki şaduman olmuş bir halde oturuyor idi. Bu ferahlığın nedir? Neden bu kadar sevinçlisin alnındaki nur ne oldu?” deyince. Âmine dedi ki “bir oğlum doğdu alnımdaki nur onun alnına intikal etti. Sevincim bun-dandır” dedi.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumu miladi 20 Nisan 571 Pazartesi gecesi Mekke’de doğdu. Kameri aylar-dan Rabiul Evvel ayının 12. Pazartesi gecesi doğmuştur. Vefatı hicre-tin on birinci yılında Miladi 08 Haziran 632 tarihinde 63. yaşında Me-dine’de vefat etmiştir.

 

BEYİT

Merhaba ey gönlü pak kalbi selim

Merhaba ey sözü pak gönlü halim

Manada âlemlere sultan durur

Yüzü benzer aya kaşlar hilaldır

 

Nuru yerden göğe dek tutmuş tamam

Şazilikten bi karar oldu humam

Pes dendi ya Âmine durgil uru

Oğluyun yüzüne bak gıl gelberü

 

Kokusuna benzemez miski muhal

Nurunun aydınlığı dolmuş hilal

Kim bunun gibi eflak içinde bir oğul

Buna benzer anadan doğmuş değil

 

Kimsenin bu resme oğlu olmadı

Ya beşerden böyle insan gelmedi

Âmine hatun yerinden durdu tez

Varüben oğlu yüzün gördü tez

 

Ki taban yüzü nur-ı maha benzer

Veli başdan ayağa cana benzer

Gözü nuru dahi gülden nazik

Dudağı la’l-i mercana benzer

 

Kemaline erişmez akl-u idrak

Cemal-i Yusuf-ı Ken’an’a benzer

Anasının yüzüne baktı güldü

Gülmesiyle evin içi nurla doldu

 

Yedi gökler kamusu nurla doldu

Tebessüm etti çün lutfile güldü

Mekke içre mevlidi oldu ayan

Geldi gördü nerdübanı hem zaman

 

Kamu yerlerden işiden geldiler

Gördüler cümle ziyaret kıldılar

Yüzüne bakan cemalin gören

Cümle hayran oldular anda varan

 

Dediler bu acep insan mıdır ki

Ya insan suretinde bir can mıdır ki

Pür nur olup çıktı sultan âleme

Vasfı ne dile gelir ne kaleme

 

Çün vücuda geldi görgülü imam

Yer ile gök şazilik doldu tamam

Âmine eder babasının öldüğüne gayet melul oldum

Oğlum oldukta şad olup güldüm

Benim muradımı verdi Mevlam

Cümle kulların muradın ver ey Hudam

Ay cemali gün yüzü bedr-i Münir

Ey kamu düşmüşlere destegir

 

Ey gönüller derdinin dermanı Sen

Ey yaradılmışların sultanı Sen

Sensin ol sultan-ı nur-ı enbiya

Nur-ı çeşm-i evliya yü asfiya

 

KASİDE

Nasıl bir mübarek geceydi ya Rab

Muhammed dünyaya geldiği gece

Felekler oynayıp cihan güldü hep

Annesi sevinip güldüğü gece

 

Göklerden nice bin kapı açıldı.

Âlemler üstüne rahmet saçıldı.

Nurdan Muhammed’e donlar biçildi.

Dünya sürur ile dolduğu gece

 

Gökten yere indi cümle melekler

Zemine baş eğdi bir bir felekler

Onda kabul oldu cümle dilekler

Dünyaya elini açtığı gece

 

Kovuldu gökten çıkamaz şeytan

Halas oldu onun zulmünden insan

Bir avuç toprak ile kör oldu düşman

Tenha çöl yoluna daldığı gece

 

Ben hamile iken dedi annesi

Karnımda duyardım Hak tevhid sesi

Görürdüm Yemeni Hindi Farisi

Muhammed memesin aldığı gece

Kisranın eyvanı yıkıldı gitti

Hem Semave gölü kurudu gitti

Mecusi ateşi söndü kül tuttu

Zalimlere korku saldığı gece.

 

Göklerde okundu bir büyük ezan

Muhammed doğduğun eyledi ilan

İşitip anladı her ehli insan

Şarkı garp hayrete daldığı gece

 

Nur idi gölgesi yere düşmedi

Mübarek yüzünden sinek uçmadı

Ak bulut üstünden batıp aşmadı

Parmağı ile ayı böldüğü gece

 

Dehşetinden putlar yere döküldü

Mat oldu müşrikin beli büküldü

Taşlar dile geldi dağlar söküldü

Müşrikine kılıç çaldığı gece

 

Kırk yaşına geldi oldu Hak resul

Ashabı selamet ettiler kabul

Hep Acze düştüler erbabı ukul

Kitabı eline aldığı gece

 

Aşkının sonuna yetti Muhammed

Kendinden kendine geldi bir davet

Ümmetin diledi buldu icabet

Mi’rac namazını kıldığı gece

 

Muhabbet nurundan doğdu Muhammed

Yine O’na ulaştırır muhabbet

Kemali aşktır aşığa devlet

Kurtulur o aşkı bulduğu gece

KASİDE

Âlemin fahri Muhammed’in

Doğduğu ay geldi yine

Hak habibi can Ahmed’in

Doğduğu ay geldi yine

 

Sofhai sadrı safanın

Kubbei mihrü vefanın

Allah dostu Mustafa’nın

Doğduğu ay geldi yine

 

Rahi şeriat erinin

Kutbu tarikat pirinin

Muştuluk din serverinin

Doğduğu ay geldi yine

 

İlmi ma’rifet kânının

Dünya ve ahret beyinin

İki cihan sultanın

Doğduğu ay geldi yine

 

Nüzuli derki ya Gani

Unutmaya onda seni

Oku imdi mevlüdini

Doğduğu ay geldi yine.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>