canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

Edille-i Şer'iyye - (Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş)

EDİLLE-İ ŞER’İYYE

 

Fıkhın mevzuu edille-i şeriyyedir, gayesi ahkam-ı ilahiyeyi bilip, mucibince amel etmekle dünyevi ve uhrevi saadete nail olmaktır. Vazıı İmam-ı A’zam hazretleridir.

Şer’i deliller, şeriatımızın ahkamı şu dört delile müstenittir: Kitap, sünnet, icma-ı ümmet, kıyas-ı fukaha.

Kitap, Kur’an-ı Kerim’dir. Sünnet, Peygamber Efendimizin kavilleri ve yaptığı fiiller ile takrirleridir. İcma-ı ümmet, bir asırda yetişmiş müçtehidlerin şer’i meselelerde ittihad ve infak etmeleridir. Kıyas-ı fukaha, müçtehidlerin kitap, sünnet ve icma-ı ümmetten istinbat olunan ahkam-ı şer’iyyeye diğer bir fiil-i mükellefi tatbik etmeleridir.

Mezhep; Müçtehidlerin Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif’ten ah-kam-ı şer’iyye çıkarmak üzere ittihaz ettikleri mesleke mezhep derler.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>