canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

PEYGAMBERİMİZ sallallahu aleyhi ve sellem EFENDİMİZİN EVLATLARI - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

 

PEYGAMBERİMİZ sallallahu aleyhi ve sellem EFENDİMİZİN EVLATLARI

 

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in erkek evladı üçtür. Evvelkisi Kasım radıyallahu anhve Kasım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ilk evladı olduğundan onunla künyelenip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize Ebul Kasım denmiştir. Peygam-berlik gelmezden önce dünyaya gelmiş ve iki sene ömür sürmüştür. Bazı rivayetlerde ata binecek yaşa gelmiş idi.

İkincisi Abdullah’tır. Peygamberlik geldikten sonra doğmuş ve küçükken Mekke’de vefat etmiştir. Bu ikisi yani Kasım ile Abdullah r.anhuma Hatice r.anhadan dünyaya gelmiştir.

 Üçüncüsü İbrahim radıyallahu anhHazretleridir. Hicretten sekiz yıl sonra Hz. Mariye r.anhadan vücuda gelmiştir. Ve hicretin onuncu senesi onaltı aylık iken bir başka rivayette yirmi iki aylık iken vefat etmiştir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kız evlatları dörttür. Evvelkisi Zeyneb r.anhadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otuz yaşında iken Hatice r.anhadan doğmuştur. Ve bütün kız çocuklarının büyüğüdür. Zeyneb r.anha halasının oğlu Ebu-l As Bin Rabia ile evli idi. Ondan Zeyneb radıyallahu anha’nın bir erkek evladı olmuş adını Ali koymuşlar idi. Bir de kız evladı olup adını Emame koymuşlar idi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvereye hicret ettiklerinde Zeyneb Ebu-l As ile Mekke’de kalmış idi. Zira Ebu-l As o vakitte henüz Müslüman olmamış idi. Daha sonra Ebu-l As bir harpte esir olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeyneb’i boşayıp Medine’ye göndermesi karşılığında serbest bırak-mıştı. Ve Zeynep r.anhayı alıp Medine’ye getirmek üzere yanına iki kimse göndermişti. O iki kimse Zeyneb radıyallahu anha’yı alıp Medi-ne-i Münevvereye getirdiler.

Daha sonra Ebu-l As radıyallahu anh İslam ve iman ile müşerref olup Medine-i Münevvereye hicret ettikten sonra Zeyneb r.anhayı tecdidi nikâh ile Ebu-l As r.anha vermişlerdir. Zeyneb r.anha hicretin sekizinci yılında vefat etmiştir.

İkinci kızı Rukiye r.anhadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otuz üç yaşında iken Hatice r.anhadan doğmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rukiye r.anhayı Hz. Osman r.a.’a nikâh edip ondan Abdullah isminde bir oğlu olmuştur. Rukiye r.anha Hz. Osman r.a’a ile beraber Habeşistan’a hicret etmişti.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gazasına gittiklerinde muhterem kızları Rukiye r.anha hasta olduğu için Hz. Osman r.a.’ı harbe götürmeyip Medine’de bırakmışlar idi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem henüz Bedir Gazasından dönmeden Rukiye r.anha vefat etmişti.

Üçüncü kızı Ümmü Gülsüm r.anhadır. Hatice r.anhadan doğ-muştur. Ve Rukiye r.anhanın vefatından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Gülsüm r.anhayı Hicretin üçüncü senesinde Hz. Osman r.a’ya nikâh etmiştir. Bundan dolayı Hz. Osman r.a.’a Zinnureyn denmiştir. Ümmü Gülsüm radıyallahu anha hicretin dokuzuncu yılında vefat etmiştir.

Dördüncü kızı Fatma r.anhadır. Nübüvvetten beş sene önce Hatice r.anhadan doğmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kız çocuklarının en küçüğüdür. Ve kadınların seyyidesidir. Ve Resu-lullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sevgilisidir. Zira Hz. Fatma radı-yallahu anha çok zahide ve abide idi. Zahid ve abid olan evladı diğerlerinden çok sevmek mübahtır.

Hz. Fatma r.anhanın Fatma ismi şerifinden başka dört isimleri daha vardır ki biri Betül, biri Zehra, biri Zahire ve birisi de Mutahhara’dır. Bu isim ile tesmiye olduğunun aslı budur ki Hz. Fatma validemiz hayız kanından ve evlat getirdiğinde nifas kanından Zahire ve Mutahhara olup asla kan görmemiş ve bir vakit namazı dahi tehir etmemiş ve namaz ibadeti bütün ömründe kâmil ve mükemmel olmak ile bu isimler ile tesmiye olunmuştur.

Hicretin ikinci senesinde Fatma r.anha Hz. Ali kerremallahu veche ve radıyallahu anhHazretlerine nikâh edilip ondan Hasan, Hüseyin, Muhsin, Zeyneb, Ümmü Gülsüm ve Rukiye adında üç erkek üç de kız evladı oldu. Muhsin ve Rukiye henüz küçük iken vefat eylediler. Zeyneb Abdullah Bin Cafer’e ve Ümmü Gülsüm’de Ömer Bin Hattab’a nikâh edildi. Onlardan nesli kalmadı. Hz. Fatma r.anha Resu-lullah sallallahu aleyhi ve sellem’den altı ay sonra Medine-i Münev-verede vefat etmiştir.

Bazıları üç ay sonra bazıları da yetmiş beş gün sonra vefat etti dediler. Ömrü şerifleri yirmi yedi veya yirmi sekize ulaşmış idi. Fatma r.anhayı Ali kerremallahu veche Efendimiz gusul edip namazını kılıp defn etmiştir. Hz. Fatma r.anhanın fazileti şerifesi gayet çoktur. Kitabımıza sahebelerin fazileti kısmında geniş bir şekilde yazılmıştır.

Velhasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ilk evladı Kasım radıyallahu anhondan sonra Zeyneb r.anha, ondan sonra Rukiye r.anha ondan sonra Ümmü Gülsüm r.anha ondan sonra Fatma radıyallahu anhadır. Ondan sonra Abdullah r.anhdır. Ve ondan sonra İbrahim r.anhdır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in erkek çocukları buluğ çağından önce vefat etmişlerdir. Ve kız çocuklarının hepsi baliğa olup Medine-i Münevvereye hicret etmişlerdir.

Zeynep ve Rukiye r.anhumanın çocukları olmuştur lakin çocuk-larının nesli gelmeyip vefat etmişlerdir. Ve Ümmü Gülsüm r.anhanın hiç evladı olmamıştır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in zürriyeti seniyeleri Fatma r.anhanın evladı muhteremleri Hasan ve Hüseyin r.anhumadan gelmiştir. Ve zürriyeti şerifeleri yevmen fe yevmen ziyade olup ta kıyamete değin sabittir.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>