canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

RESULULLAH sallallahu aleyhi vesellemin MUHTEREM ZEVCELERİ - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

 

RESULULLAH sallallahu aleyhi vesellemin MUHTEREM ZEVCELERİ

 

İlk evliliği Hz. Hatice-i Kübra r.anhadır. İkincisi Hz. Sevde Binti Zem’a r.anhadır. Üçüncüsü Hz. Aişe-i Sıddıka r.anhadır. Dördüncüsü Hz. Hafsa Binti Ömer İbnil Hattab r.anhadır. Beşincisi Zeyneb Binti Hazime r.anhadır. Altıncısı Ümmü Seleme r.anhadır. Yedincisi Zeyneb Binti Cahş r.anhadır. Sekizincisi Ümmü Habibe r.anhadır. Dokuzun-cusu Cüveyre r.anhadır. Onuncusu Reyhane Binti Zeyd r.anhadır. Onbirincisi Meymune r.anhadır. Onikincisi Safiye r.anhadır.

Bunlardan Hatice-i Kübra r.anha Zeyneb Binti Hazime r.anha ve Reyhane Binti Zeyd r.anha bu üçü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’den önce vefat etmiştir. Geri kalan dokuz adet zevce-i mutah-haratı Peygamberi Zişan Aleyhisselati vesselam Efendimiz Hazretle-rinin darı bekaya saadetle teşriflerinde bunlar nikâhları altında geriye kalmışlardır.

Ümmühatı mü’minin yani bütün mü’minlerin anneleri manasına gelen lakap ile tavsif olunması:

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُٓ اُمَّهَاتُهُمْۜ

Yani “Peygamber, müminlere kendi nefislerinden önce gelir. O'nun hanımları da onların analarıdır.”[1]

وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوٓا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِه۪ٓ اَبَدًاۜ

Yani "Peygamberimizin hanımları Muhammed ümmetinin anne-leri olduğundan onların nikâhı ebediyen caiz olmaz. "[2]

Ayeti celilesi hükmünce Resulullah sallallahu aleyhi vesellemden sonra onların nikâhı mü’minlere haram olmasına ve onlara kemali tazim iftiram ve tekrim üzerimize lazımdır.

 

KASİDE

Aşkın ile yanan özler

Sevgisin kalbinde gizler

Cemalini gören gözler

Gayriye döner mi ya Resulallah

 

Terinden açılan güller

Sana âşık cümle eller

Seni medheyleyen diller

Çürür mü ya Resulallah

Olupsun âleme maşuk

Yer gök cemaline âşık

Aşkın ile yanan ışık

Söner mi ya Resulallah

 

Sevgin âşıkları yakar

Gülün burcu burcu kokar

Parmaklarından sular akar

Pınar mı ya Resulallah

 

Efendim kadrin bilenler

Ölmeden evvel ölenler

Nefsine hâkim olanlar

Yanar mı ya Resulallah

 

Şeyhimiz Bilal Hazretlerinin Giresun’da sürgünde iken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ‘i rüyasında görmesi üzerine uyandığı anda zuhur eden yazmış olduğu beyitler

 

Ya Resulallah cemalin subhanellezi esra imiş

Saçın velleyli iza yağşâ gözün ven necmi ayetil Kübra imiş.

 

Veş şemsi zatın vedduha sıfatındır Senin.

Nurun âla nurdur Hüvüyyetin bu âlemden Kübra imiş,

 

Senin hakkında indi surei Kevser

Deryayı feyzinde Senin Kevser bir katra imiş

 

Manada Senin kadrini bilen bildi kendi kendini.

Başın arşı alada ayakların tahtassera imiş

 

Hilkatı ervahta Sensin enbiyalar evliyalar atası

Hilkatı ecsamda Âdem ata bu cümleden Kübra imiş

Mucizatın âlemde cerayan etmededir hala gün gibi

Kur’an’il Kerimul Azimul Burhan bu cümleden Kübra imiş

 

Kıl şefaat Sen bugün enbiyalar serveri medet eyle medet

Bu güruhu aşikanın bu gulamı bu Bilali Nadiri cümleden sonra imiş

 

Meded ya Resulalah meded, meded ya Habiballah Meded

Her işinde ilahi ente maksudi olmaktır garzı

 

Niyetimde rızake matlubi olmaktır garzı

Niyet halis iman selamettir. Niyet Fasit insan melamettir.

 

BİR BAŞKA BEYİTLERİ

 

Ya Resulallah yüzüme vurma yüzüm karasın

Canı gönülden âşık olan maşukunu arasın

Cenneti ala içinde cemalini gösteresin

Hasretinem ya Muhammed hasretinem hasretâ

 

Senin bunca mu’cizatın aklı olan fikreder

Gökte melek yerde insan daim ismin zikreder.

Sana ümmet olanlar her haline şükreder

Hasretinem Ya Muhammed hasretinem Hasretâ

 

Anam atam tatlı canım yoluna olsun feda

Şükür bizi ümmet etmiş Sana ol Bâri Hüda

Ben bu aşktan dönmezem ki yaksalar beni od’a

Hasretinem Ya Muhammed hasretinem Hasretâ

 

Ehli diller cami içre vasfı halini söyledi

İşiten âşık biçare ahu efgan eyledi

Hak Teâlâ dört kitapta ismini medh eyledi

Hasretinem Ya Muhammed hasretinem Hasretâ

 

Söyler sözünü dertli Bilal’im

Cümle âlem bilmedi benim başımdaki halim

Ağlasın bu gözlerim gitmez melâlim

Onun hörmeti ver necâtı yâ zülcelâlim

Hasretinem Ya Muhammed hasretinem Hasretâ

 

BİR BAŞKA BEYİTLERİ

 

Hub Medine-i Münevver çün Sana buldu vüsul

Giydin iman hil’atını dinimiz buldu vüsul

Enbiyalar evliyalar hürmetiçün ya Resul

Kıl şefaat ya Muhammed şahı sultanı Resul.

 

Hem Senin hakkında indi kâfi nun

Ayağına secde kıldı inüben ay ile gün

Biz zaif ümmetlerine Sen şefaat et bugün

Kıl şefaat ya Muhammed şahı sultanı Resul

 

Ta kıyamet haşrolunca arasatın dehşeti

Nefsi nefsi çağrışırlar gayrilerin ümmeti

Ol Ebubekir, Ömer, Osman, Ali’nin hürmeti

Kıl şefaat ya Muhammed şahı sultanı Resul

 

Rahmeten lil âleminsin kim tutar şekki güman

Devletinde zahir ile buldular emnü eman

Hatmel mürsel enbiyasın hem resulü ahir zaman

Kıl şefaat ya Muhammed şahı sultanı Resul

 

KASİDE

 

Girdigârın aşinasıdır Muhammed Mustafa

Aşigânın dil rübasıdır Muhammed Mustafa

 

Nuru pakinden Huda bu halkı inşa eyledi

Kainatın mübtedasıdır Muhammed Mustafa

 

İki cihan serveridir insü cin peygamberi

Enbiyanın pişuvasıdır Muhammed Mustafa

 

Âlemine rahmet irsal eyledi Mevla O’nu

Bize Yezdan’ın a’tâsıdır Muhammed Mustafa

 

Olmasaydı O eğer biz ihtida etmez idik

Ehli imanın hüdasıdır Muhammed Mustafa

 

Nuru irfanı Huda’dan etti bizzat iktibas

Arifanın ruhnümasıdır Muhammed Mustafa

 

Sırrı Mi’racı duyan bilir uluvi şanını

Cümle âlâlar âlâsıdır Muhammed Mustafa

 

Ondan özge kimse Hak’kı baş gözü ile görmedi

Hak Habibi safasıdır Muhammed Mustafa

 

Etti Onunla tevessül enbiyaü mürselin

Çünkü dertliler devasıdır Muhammed Mustafa

 

Ona giydirdi şefaat hizmetini Ol Hüda

Cümle emrazın şifasıdır Muhammed Mustafa

 

Gökte Ahmed dahi cennette O’na Mahmud denir

Yer yüzünün ruşinasıdır Muhammed Mustafa

 

Sıdku şevk ile bu na’tı okuyan hem dinleyen

Bildi halkın müntehasıdır Muhammed Mustafa

 

Eyle Kuddusi O’na her dem salat ile selam

Ki Huda’nın Mustafa’sıdır Muhammed Mustafa

Aşık Kuddusi

 

KASİDE

Yine dil natını söyler Ya Muhammed

Dil ve can mülkünü söyler Ya Muhammed

 

Ne kadirim Seni methetmeye ben

Kemâfi methi Hak söyler Ya Muhammed

 

Sen ol sultanı kevneynsinki mahlûk

Senin methinde acizler Ya Muhammed

 

Boyuna hil’ati levlâki giyip

Düşüptür sâye serviler Ya Muhammed

 

Alır güneş ile ay nuru yüzünden

Saçın velleyli yeldadır Ya Muhammed

 

Kaşındır kabe gavseyn ev edna

Terinden açılır güller Ya Muhammed

 

Boyun eğmiştir çeşmine hayran

Çimen sahnende sümbüller Ya Muhammed

 

Lebin la’li dehânın madenidir

Lisanın vahyi Hak’kı söyler Ya Muhammed

 

Şu vakit ki çıkıp gezdin semayı

Bulup hazretde rif’atler Ya Muhammed

 

Kamu ervahı Peygamber hem eflak

Seni iclale geldiler ya Muhammed

 

Seni şahı âlem kılıp o anda

Kamusu ümmet oldular Ya Muhammed

 

Niçün olmayalar ümmetki Hak’kın

Rızasın Sende buldular Ya Muhammed

 

Ne noksan ere cahine kılırsan

Niyazi’ye şefaatler Ya Muhammed

Niyazi MISRI

 

KASİDE

 

Bağrımdaki biten başlar

Muhammed’in aşkındandır

Bu gözümden akan yaşlar

Muhammed’in aşkındandır.

 

Her şamu seher yandığım

Şu âlemlerden usandığım

Çark vurup sema döndüğüm

Efendimin aşkındandır.

 

Ciğerim dağladıklarım

Su gibi çağladıklarım

Her seher ağladıklarım

Muhammed’in aşkındandır.

 

Dahledenler devranıma

Ermediler seyranıma

Kıydığım kendi canıma

Efendimin aşkındandır.

 

Çün oldum Ol şahın kulu

Neylerim bu mülkü malı

Halk bana dediki deli

Muhammed’in aşkındandır.

 

Aşkın narı ile piştiğim

Deryalar gibi coştuğum

Bir şeyh elinden tuttuğum

Efendimin aşkındandır

 

Görün Seyfullah’ın kastin

Sever ol Allah’ın dostun

Sorarlarsa niçin böyle mestsin

Muhammed’in aşkındandır.

Seyit Nizamoğlu

 

KASİDE

 

Resulüm Senin cemalin bedrüd dücâ değil mi?

Habibim Senin kemalin nurul ula değil mi?

İki yer yüzünde ismin Senin Habibi Rahman

Ahmed’i Mahmud’u Muhammed biri Mustafa değil mi?

 

İki kaşların arasın şevk eder kabe gavseyn

Biri gâfi kulhüvallah biri kul kefa değil mi?

İki gözün karasına maildir cümle alem

Biri nuni vel kalem biri vedduha değil mi?

 

Seni meth eder bir Allah iki surede ya Muhammed

Birisi sure-i Yasin birisi Tâhâ değil mi?

İki leblerin dibinden akıyor havzı Kevser

Biri nebatı sükkar birisi şifa değil mi?

   

KASİDE

 

Hey arifler âşıklar gelin Muhammedi bulalım

Ey dost yolunda sadıklar gelin Muhammedi bulalım

Onun kadri kıymetini bilelim.

 

Doludur âleme nuru iki cihanın sururu

Nerde ise O’nun nuru gelin Muhammed’i bulalım

Onun kadri kıymetini bilelim.

 

Muhammed diridir ölmez taze güldür hergiz solmaz

Onu seven gafil olmaz gelin Muhammed’i bulalım

Onun kadri kıymetini bilelim.

 

Gel kalma dünya elinde cihanın mülkü malında  

Muhammed’in manevi evladında gelin Muhammedi bulalım

Onun kadri kıymetini bilelim.

 

Muhammed âlemden gitmez bir güneştir hergiz batmaz

Onu sevenler gafil yatmaz gelin Muhammedi bulalım

Onun kadri kıymetini bilelim.

  

Seyid Nizamoğlu yürü inleyü ben zarı zarı

Hangi kandilde ise O’nun nuru gelin Muhammedi bulalım.

Canımızı O’nun yoluna verelim. Sevgisine layık olalım.

 

KASİDE

Nefsim beni esir etti

Medet kıl yâ Resulallah

Günahlarla hakir etti

Medet kıl yâ Resulallah

 

Çıkardı doğru yolumdan

Dur etti beni halımdan

Giderme zikri dilimden

Medet kıl yâ Resulallah

 

İbadette kusurum çok

Gönül mülkünde nurum yok

Bu nefsile huzurum yok

Medet kıl yâ Resulallah

 

Tutar iblisin ığvasın

Bıraktı zühdü takvasın [3]

Siliver gönlümün pasın

Medet kıl yâ Resulallah

 

Seyyid Nizamoğlu âlindir.

Bir asi veli kulundur.

Şefaat eyle yolundur.

Medet kıl yâ Resulallah

 

KASİDE

 

Ya Rabbi muhabbetinden gönlümü etme hali

Mühründen özge dilde hiç koyma kılı kalı

 

Her ruzi şeb dilde tesbihim ey Mevla

Ya Muhammed Ya Mustafa Ya Aliyyü Ya Murtaza

 

Arşı mecide çünkim bastı kadem[4] Muhammed

Vasıl oldu zata zatı mavh oldu mim Ahmed

 

Budur iki cihanda miftahı babu cennet[5]

Ya Muhammed Ya Mustafa Ya Aliyyü Ya Murtaza

 

Damadı Fahri âlem şiri[6] Hüda’yı Haydar

Hatemi Nebi Muhammed, hatemi velayet Haydar

 

Kalbinden bir an çıkarma oku dilinde ezber.

Ya Muhammed Ya Mustafa Ya Aliyyü Ya Murtaza

 

Ya Muhammed Ya Mustafa Ya Aliyyü Ya Murtaza

Arzu hacetlerimiz vardır size sizlerde lütfu himmet eyleyin bize

Seyyid NİZAMOĞLU

 

Gül kokusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’indir. Ayva kokusu Hz. Ebu Bekr radıyallahu anh’ındır. Kavun kokusu Hz. Ömer radıyallahu anh’ın, menekşe kokusu Hz. Osman radıyallahu anh’ın, elma kokusu Hz. Ali radıyallahu anh’ın ve yasemin kokusu da Hz. Fatımatü-z Zehra radıyallahu anh’ındır.[7] 

 


[1] Ahzab Suresi, 33/6.

[2] Ahzap Suresi, 33/53.

[3] Zühdü takva denilen. Zühd, dünya muhabbetinden ve ehli dünyadan sakınmaktır. Takva ise şüphelilerin hepsinden sakınmaktır.

[4] Ayak.

[5] Cennet kapısının anahtarı.

[6] Şir, Fars’ca Aslan demektir.

[7] Osmanlıca-Mızraklı İlmihal kenarı, sh. 11.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>