canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

NÛRU MUBÎN’İN ÂDEM ALEYHİSSELAMIN ALNINDA ZAHİR OLMASI - (İzharu'l-Fedaili Nebiyyina Muhammedin Sallallahu Teala aleyhi Vesellem)

NÛRU MUBÎN’İN ÂDEM ALEYHİSSELAMIN ALNINDA ZAHİR OLMASI

Ne zaman bütün insanoğullarının zahirde babası olan Âdem aleyhisselam halk olunup Âdem ile bütün âlem müzeyyen kılındıkta Nuri Muhammedi Âdem atamızın alnına intikal edip alnına kondu. Ve o nur birçok zaman Âdem babamızın alnında karar edip bu alnına indirilen nurdan ırmaklarda akan suyun gürültü sedaları gibi Âdem babamızın alnından sedalar, gürültü sesleri olur idi. Âdem aleyhisselam:

Ya Rabbi bu cephemde yani, anlımda olan avaz ve seda nedir? Ya Rabbi dediğinde, Cenab-ı Hak:

Ya Âdem, o seda evladından Hatemün Nebiyyin ve Seyyidü’l-Mürselin olan Muhammed aleyhissalatu vesselam Hazretlerinin nurunun tesbih ve zikrullah etmesinin sedalarıdır. Ve ya Âdem, sen bu nura çok ziyade dikkatle tazim eyle ve muhafaza edilmesine çok dikkat eyle ve bu nur senden evlatlarına nakil ettiğinde evlatlarına sıkı tembih eyle ve bil cümle senden gelen nesil evlatlarına vasiyet kıl.

Bu nur sahibi olan Muhammed aleyhissalatu vesselamın bizzat vücuduna gelinceye kadar bütün senden zuhur eden evlatlarına evladında kendilerinden zuhur eden evlatlarına, bu nurun sahibini buluncaya kadar evlat evlada tembih edip tavsiyede bulunmalarını bu şekilde tembih et söyle.

Ya Âdem, evlatlarına tembih eyle nikâhla evlenmek istedikleri kadınları, zahirleri temiz, ahlakları güzel çok akıllı, edep, hayâlı olan kadınlardan nikâh eyleyip hayâ edebi kısa olan kadınlardan nikâh etmekten hazar eylesinler ve bu nuru zayi etmeyip muhafazasına ihtimam göstersinler deyi Cenab-ı Hak Âdem aleyhisselamdan ahdi misak aldı.

O nur Âdem aleyhisselamın alnında karanlık gecelerde aynen ayın ziyası gibi ziya verir idi. Ve Âdem aleyhisselam Havva radıyallahu anh ile birleşip cem olmak istedikleri zamanda Âdem aleyhisselam ve Havva anamız kendilerini çok temiz edip Âdem aleyhisselam Havva anamıza der idi ki. Ya Havva bu alnımdaki olan nuru âli şan sana temiz taharetle insin der idi. Ve Âdem ve Havva aleyhisselam daima bu hal üzere bulunur idi.

Ve Havva radıyallahu anha her hamile olduğunda Âdem aleyhisselamın cepheyi alnına bakar idi. Nuru âli şanı hala Âdem babamız alnında gördüğünde henüz o nuru âli şan sahibinin gelmediğini anlar idi.

Havva radıyallahu anha yirmi defa hamile oldu. Her hamilesinde ikiz olarak bir erkek bir kız doğar idi. Yirmi birinci Şit aleyhisselama hamile olduğunda o nur Âdem aleyhisselamın cepheyi alnından kayıp olup Havva annemizin alnında zahir olup gözüktü ve Havva validemizin alnındaki tesbih, tehlil, zikir sesleri zuhur ettiğinde Havva anamız gayet sevinir mesrur olur idi.

Havva anamızın sıfatının güzelliği ve nuru artar idi. Havva validemiz Şit aleyhisselama hamile olup tek olarak dünyaya gelince Havva anamızın alnındaki nur Şit aleyhisselamın alnına intikal etti.

ÂDEM Aleyhisselamın ŞİT Aleyhisselama VASİYETİ

Havva anamız Şit aleyhisselamın iki kaşının arasında parlayan nuru görünce nuru Muhammediyenin ona intikal ettiği malum oldu.

Ve Şit aleyhisselam buluğa erdiğinde Âdem aleyhisselam Şit aleyhisselamın elinden tutup:

Oğlum, tahkık Allah’u Teâlâ Hazretleri senin yüzünde olan nuru Muhammediyeyi ancak hatunların soy ve ahlakça çok temiz olanlardan nikâh ettirmem için benden ahd aldı. Dedikten sonra tezarru ve niyaz ile:

 Ya Rabbi, bu nuru âli şanı muhafazaya benden ahdi peyman aldın. Ben de oğlum Şit’ten ahd almak murat ederim. Taki bu ahd ve misakta hazır bulunup şehadet eylemeleri için şahit gönder ya Rabbi diye niyaz eylemesi ile Cebrail aleyhisselam yetmiş bin melâike-i kiram ile nüzul etti ve Allah’u Teâlâ Hazretlerinin oğlun Şit’e vasiyet eyle ve onun dahi oğluna ve oğlunun oğluna tavsiye etmek ve taki bu nuru âli şanın sahibi gelinceye kadar tahir yani temiz kadınlardan nikâh eylemelerini bu melâike-i kiramın şehadetleri ile oğlun Şit’ten ahd almanızı emreyledi. Deyü fermanı ilahiyeyi Âdem aleyhisselama tebliğ etti.

Bu zikrolunan melâike şahit ve hazır bulundukları halde Şit aleyhisselamdan ahd alındı ve o makamda kadınların temiz ve zeki olanlarından hüsnü ve cemalde ve Havva anamızın benzeri ve misliyesi Nahvaiyetü-l-Beyza isminde bir hatun Cebrail aleyhisselam’ın hutbesi ve melâike-i kiramın şehadetleri ile Şit aleyhisselama ahdi nikâhı edildi.

Süleyman Efendi merhumun mevlid-i şerifinde bu bahse dair.

 

İş bu resm ile müselsel muttasıl

Ta olunca Mustafa’ya müntakil

Geldi çün Ol rahmeten lil Âlemin

Vardı nur O’nda karar etti hemin.

 

 Deyü yazdığı makalesi muhtasar ve faydalı olarak haklı bir takdire layıktır. Bu nuru Muhammed aleyhisselam temiz erkek ve kadınlardan süzülerek sahibini buldu. O nur kadından erkekten her kime intikal etti ise ne zina yaptılar nede puta taptılar. Böyle bir temiz sülbten süzülerek Cenab-ı Hak sahibine ulaştırdı.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>