canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ sallallahu aleyhi ve sellem HAZRETLERİNİN DOĞDUĞU GECE VUKU BULAN ACAYİP HALLERDEN BAZILARI - (İzharu'l-Fedaili Nebiyyina Muhammedin Sallallahu Teala aleyhi Vesellem)

SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ sallallahu aleyhi ve sellem HAZRETLERİNİN DOĞDUĞU GECE VUKU BULAN ACAYİP HALLERDEN BAZILARI

 

İran hükümdarı kisranın Medayin şehrinde meşhur olan sarayının on dört kulesi yıkılmış idi.

Mecusilerin bin seneden beri yanmakta olan ateşgedeleri sönmüş Seva gölü yere batıp kaybolmuş Semave vadisinde sular taşmıştı. Mübarek göbeği kesilmiş ve sünnet olmuş olarak doğdu.

Eimme-i hadisten birçokları rivayet eylemiştir ki Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem efendimiz doğduğu gece Âmine hatun bir nur gördü ki o nurun şuâından yani ziyasından ta Şam vilayetinin kasırları göründü.[1]

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in dedesi Abdulmuttalib rivayet ediyor.

 “Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece Kâbe’de idim. O sırada Kâbe’nin dört duvarının Hazreti İbrahim’in makamı üzerine meyl ettiğini ve orada bulunan putların yüz üstü devrildiğini gördüm. Safa ve Merve dahi cümbüşe gelip sallandı şöyle ki coşa geldi.

Bundan sonra ne oldu Amine’nin evine bakayım diye gittim. Baktım ki bir ak bulut evin üzerine inmiş evin üstünü tamamen kapatmış idi. Evden türlü türlü güzel kokular geliyor idi. Bu halden gayet medhüş oldum. Sanki aklım gitti. Bir hoş oldum. Amine’nin evine girdim ki şaduman olmuş bir halde oturuyor idi. Bu ferahlığın nedir? Neden bu kadar sevinçlisin alnındaki nur ne oldu?” deyince Âmine dedi ki “bir oğlum doğdu alnımdaki nur O’nun alnına intikal etti. Sevincim bundandır” dedi.[2]

 

Ki tâbân yüzü nur-ı mâha benzer[3]

Veli başdan ayağa cana benzer

 

Gözü nuru dahi gülden nazik

Dudağı la’l-i mercana benzer

 

Kemaline erişmez akl-u idrak

Cemal-i Yusuf-ı Ken’an’a benzer

 

Anasının yüzüne baktı güldü

Gülmesiyle evin içi nurla doldu

 

Ulaştı çıktı nur-u asumana

Temamet nur ile doldu zamane

 

Mekke içre mevlidi oldu ayan

Geldi gördü nerdübanı hem zaman

 

Kamu yerlerden işiden geldiler

Gördüler cümle ziyaret kıldılar

 

Yüzüne bakan cemalin gören

Cümle hayran oldular anda varan

 

Dediler bu acep insan mıdır ki

Ya insan suretinde bir can mıdır ki

 

Pür nur olup çıktı sultan âleme

Vasfı ne dile gelir ne kaleme

 

Çün vücuda geldi görgülü imam

Yer ile gök şazilik doldu tamam

 

Âmine eder babasının öldüğüne gayet melul oldum

Oğlum oldukta şad olup güldüm

 

Benim muradımı verdi Mevlam

Cümle kulların muradın ver ey Hudam

 

Ay cemali gün yüzü bedr-i Münir

Ey kamu düşmüşlere destegir

 

Ey gönüller derdinin dermanı Sen

Ey yaratılmışların sultanı Sen

 

Sensin ol sultan-ı nur-ı enbiya

Nur-ı çeşm-i evliya yü asfiya

 KASİDE

Nasıl bir mübarek geceydi ya Rab

Muhammed dünyaya geldiği gece

Felekler oynayıp cihan güldü hep

Annesi sevinip güldüğü gece

 

Göklerden nice bin kapı açıldı.

Âlemler üstüne rahmet saçıldı.

Nurdan Muhammed’e donlar biçildi.

Dünya sürur ile dolduğu gece

 

Gökten yere indi cümle melekler

Zemine baş eğdi bir bir felekler

Onda kabul oldu cümle dilekler

Dünyaya elini açtığı gece

 

Kovuldu gökten çıkamaz şeytan

Halas oldu onun zulmünden insan

Bir avuç toprak ile kör oldu düşman

Tenha çöl yoluna daldığı gece

 

Ben hamile iken dedi annesi

Karnımda duyardım Hak tevhid sesi

Görürdüm Yemeni Hindi Farisi

Muhammed memesin aldığı gece

 

Kisranın eyvanı yıkıldı gitti

Hem Semave gölü kurudu gitti

Mecusi ateşi söndü kül tuttu

Zalimlere korku saldığı gece.

 

Göklerde okundu bir büyük ezan

Muhammed doğduğun eyledi ilan

İşitip anladı her ehli insan

Şarkı garp hayrete daldığı gece

 

Nur idi gölgesi yere düşmedi

Mübarek yüzünden sinek uçmadı

Ak bulut üstünden batıp aşmadı

Parmağı ile ayı böldüğü gece

 

Dehşetinden putlar yere döküldü

Mat oldu müşrikin beli büküldü

Taşlar dile geldi dağlar söküldü

Müşrikine kılıç çaldığı gece

 

Kırk yaşına geldi oldu Hak Rasul

Ashabı selamet ettiler kabul

Hep Acze düştüler erbabı ukul

Kitabı eline aldığı gece

 

Aşkının sonuna yetti Muhammed

Kendinden kendine geldi bir davet

Ümmetin diledi buldu icabet

Mi’rac namazını kıldığı gece

 

Muhabbet nurundan doğdu Muhammed

Yine O’na ulaştırır muhabbet

Kemali aşktır aşığa devlet

Kurtulur o aşkı bulduğu gece

       ****

Âlemin fahri Muhammed’in

Doğduğu ay geldi yine

Hak habibi can Ahmed’in

Doğduğu ay geldi yine

 

Sofhai sadrı safanın

Kubbei mihrü vefanın

Allah dostu Mustafa’nın

Doğduğu ay geldi yine

 

Rahi şeriat erinin

Kutbu tarikat pirinin

Muştuluk din serverinin

Doğduğu ay geldi yine

 

İlmi ma’rifet kânının

Dünya ve ahret beyinin

İki cihan sultanın

Doğduğu ay geldi yine

 

Nüzuli der ki ya Gani

Unutmaya onda seni

Oku imdi mevlüdini

Doğduğu ay geldi yine.

 


[1] Mevahibü ledünniye c.1.s.22 (Osmanlıca baskı)

[2] Siretü’n-Nebi (Osmanlıca baskı)

[3] Yüzünün nuru parlayan aya benzer

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>