canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

ÂLEMİ GAİPTEN ÇİFT OLANLAR - (Sırru'l-Esrar 1.Cilt)

ÂLEMİ GAİPTEN ÇİFT OLANLAR

 

Ayeti kerime:

       وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِۙ

“Çifte ve teke yemin ederim”[1] demektir.

 

Birinciden çift: Zatı ilahiye, Sıfatı ilahiyedir.

 

Zatı ilahiye; zattır, bundan bahsetmek caiz değildir. İsmi nur, icadı âlemdir. Hakikati ilahiyedir.

Sıfatı ilahiye; esma-ü ve sıfattır, Hakikati Rahmani’den sıfatı Rahman, sıfatıdır.

İkinci hakikati Muhammediye sallallahu aleyhi vesellem.

Zuhurat-ı Muhammediye sallallahu aleyhi vesellem, hakikati kevniyedir.

 

İkinci hane: ikinci çift, zuhuratı Muhammediye sallallahu aleyhi vesellem. Hakikati kevniye.

Zuhuratı Muhammediye sallallahu aleyhi vesellem cümle mevcudatın hakikatıdır. Hakikati kevniyenin cümlesinin hakikati, hakikati Muhammediyedir. Maneviyatı ruhaniye Muhammed sallalahu aleyhi vesellemdir. Sureti âlem, cismaniyenin hakikati, hakikati ruhaniyedir. Batını halkıyye zahirin aslıdır.

 

Üçüncü hane: üçüncü çift, birinci eshabı yemin, ikinci eshabı şimal.

Biri nurani biri zulmanidir. Biri sağ biri sol. Cennetlik cehennemlik ayrılmasıdır. Ahdi misakı bozanları sola geçirirler.

Tuba ikidir; biri tuba-i zahiri, biri batınıdır. Nuru Muhammediyedir sallallahu aleyhi vesellem. Batından mü’minlerin kalbine gelir.

Kevseri zahir, cennette Kevser ırmağıdır.

Kevseri batın, nuru Muhammediye sallallahu aleyhi vesellemden zuhur edip gelen feyzi Muhammediye sallallahu aleyhi vesellemdir. Bu bakîdir ölmez.

 

Dördüncü hane: Dördüncü çift, şehri Kevseri manevi Muhammed sallallahu aleyhi vesellemdir. Babu Kevseri manevi Ali’dir radıyallahu anhudur.

Maneviyatı Muhammediye sallallahu aleyhi vesellemden zuhur eden feyzi Muhammedi kevseri, kol kol dağılarak ehli hal olanların kalbine hazreti imamı Ali’nin kapısından gelir. Başı bir ayağı dört, dört ciharı yara işarettir.

Şeriatı Muhammediyenin batını tarikattır. Varisleri batın ulemalarıdır. Onlardan bunlara mirastır.

 

Beşinci hane: Beşinci çift; şeyhayn, hateneyn.

Şeyhayn; Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhumadır ki Rasulullah sallallahu aleyhi vesellemin kayın pederleridir.

Hateneyn; Osmanı zunnureyn ve Aliyyü’l-Murtaza radıyallahu anhumadır ki Rasulullahın kerimelerini almışlardır.

Ebu Bekir, marifetullahta zatta müstağraktır, gören gözü gibi. Ömer, esma-ü sıfatta müsteğraktır, işiten kulağı gibi. Osman, Kuran’da, levh-ü mahfuz’da müsteğraktır, söyleyen dili gibidir. Ali, ilmü ledünde, ilmü ledün kevserinde müsteğraktır, vücudunda kalbi gibidirler.

 

Altıncı hane: birinciden çift; cehri zikrullah, hafi zikrullah.

Cehri zikrullah; imamı Ali’den Kadiri tarikatıdır. Hafi zikrullah; ebu Bekir’den Nakşibendî tarikatıdır.

Marifet, ebu Bekir’den, ilim kapısı Ali’dedir. Ebu Bekir marifette gark olduğu cihetten Ali’ye muhabbet olmadan ebu Bekir’e vasıl olunamaz. Kapı odur. Tevella, tebarra. Tevella demek onların sevdiğini sevmek teberra onların sevmediğini sevmemektir.

 

Yedinci hane: birinciden, ulema-i sofiye, ulema-i fıkhiye.

 

Ulema-i sofiye; tarikatta sülûk eden ve sülûkünü tamam eden ulema-i billâhtır. Ledün ilmine vakıf, ulema-i amilinden bunlar hal ile Hakk’a vasıl olanlardır. Sözleri, halleri şeriata uygundur. Bunların ikisinin sözü birbirini tutar. Sözleri bir birini tutmayanların ikisinin de noksanlığından yahut fasıklığındandır.


[1] Fecir suresi 89/3

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>