canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

Hak Yolu Vasıtası - (Sırru'l-Esrar 1.Cilt)

Hak Yolu Vasıtası

 

Altıncı üçler: Hak yolu vasıtası; birinci fena fişşeyh, ikinci fena firrasul, üçüncü fena fillâh.

 

Fena fi’ş-şeyh; yani şeyhında fani olmak odur ki teveccühünde şeyhının muhabbetinde fani olup yok olup şeyhının vücudunu kendi kalbinde isbat eder. Ya kendi şeyhının suretine girmiş ya şeyh kendinin kalbine girmiş.

 

Fena fi’r-rasul şudur; Rasulde fani olmaktır. Yani şeyhta fani olduğu tahakkuk edince Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize teveccüh ettirilir. Hatta rasulullah sallallahu aleyhi vesellemin suretinde sıfatında fani oluncaya kadar. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellemin ruhaniyetine vasıl olur onda mahv olur.

 

Fena fillah şudur; Hakk’ta fani olmaktır. Fani olmak odur ki rasulullahta fani olduğu tahakkuk edince Cenâb-ı Hakk’a teveccüh ettirilir. Mevcudatta fani oluncaya kadar la ilahe illallah dediğinde la mevcuda illallah deyip düşüne, kendi fani Hak bakî ola.

Hadisi Şerif:

Rasulü Ekrem ve Nebiyyü Muhterem efendimiz sallallahu Teâlâ aleyhi vesellem buyurmuştur ki:

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا

Manası, “ölmeden evvel ölünüz” [1] demiştir. Fena fillah olunuz. Evvela mürid şeyhta fani olur buna fena fişşeyh derler. Sonra Rasulullahta fani olur buna da fena firresul derler. Sonra Hakk’ta fani olur buna da fena fillah derler. 

اَفْنُوا ثُمَّ اَفْنُوا ثُمَّ اَفْنُوا

Hadisi şerifi budur. “Fani olunuz sonra fani olunuz sonra fani olunuz”[2] demektir.

 Ne demek fani olunuz? Dünya ve içindekilerinin hepsinin ve ahrettekilerin hepsinin sevgisinden fani olsun, yok olsun. Fani olsun, fani olsun, fani olsun, bunların sevgisi yok olsun, âmin, Ya Muin.

Hakk’a vasıl ve Hakk’ta fani oldular. İşte o zaman Rasulullah sallallahu Teâlâ aleyhi vesellem ashabıyla ve büyük evliyaullahlarla batında bir cemaat kurar. Bu mahvu fenaya dalan evliyaullahı huzura alırlar. Bu evliya-i kümmelin mi kalacak? Veyahut mürşidi kâmilin mi olacak? Bakarlar.

Bunun küçük yaştan beri yaptığı ibadetin defterine Rasulullah bakar. Ashablar, pirler bakarlar, okulda çocuğun siciline bakıldığı gibi; devamı, ahlakı, halı, hareketi nasıl. Onun gibi bu zatın ahlakı hamidesi, tevekkülü, teslimiyeti, sabrı, sadakati bunlar var mı? Tamam mı? Birde anlayışı, anlatışı, konuşuğu, iradesi, cömertliği tamam mı?

Bunlar tamam ise hepsi bu zatta var ise Rasulü Ekrem efendimiz bunu sahve çıkarır. Mahvi fenadan geri ayıklığa çıkarır ve kendisine halife eder. Ümmetimi irşad etsin, bir mürşidi kâmilden olsun der.

Bu zata manevi cihazlar verir ve hıl’at giydirir. Bu ümmeti irşada başlar. Bu zat, farkı Muhammediyeye erdirilir. Hılkati Muhammediye şeriatın temeli olduğunu bilir, temyiz eder yine şeriate döner. Aslını gördü vücudu ilahiyeyi ve bütün hilkati görür ve bilir. Kur’an-ı azimuşşanda hep yerini bulur. Vücudun vacibu’l-Vücud idiğin biride hâdis olduğunu bilir. Yani, biri Allahu Teâlâ ve tekaddesin zatı ve sıfatı ilahiyesidir. Biride mahlûkatın hilkatidir.       

Bu ebedidir, cennet ve cehennem ebedidir, bütün insanlar, ruhlar hepsi de ebedidir, sonu yoktur. Aynı buradaki vücud gibi vücud sahibidir.


[1] Tefsirü Ruhu’l-Beyan c.3.s.230 (Beyrut), İsmail ibni Muhammed el-Acluni, Keşfu’l-Hafa c.2.s.384/2669 (Beyrut), Ebul ala Tuhfetu’l-Ahvezi, 6/515 (Beyrut)

[2] Miftahu’l-Kulub

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>