canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

Müridlerin Sülûk Hali - (Sırru'l-Esrar 1.Cilt)

Müridlerin Sülûk Hali

 

İkinci sıra dörtler: müridlerin sülûk hali; birinci müridin nev’i üçtür, ikinci sema’ hali üçtür, üçüncü cezbe hali üçtür, dördüncü evlad nev’i üçtür.

Müridin nev’i; birinci teberrüken mürid, teberrük derler izin alır evinde işine gücüne bakar dersine devam eder.

İkinci izin alıp sülûke başlar, ehli sülûk olup daima zikre çalışır.

Üçüncü müridi hakiki, tarikatının sülûkünün lezzetini, kıymetini anlar olur şeyhından ayrılmaz.

 

Sema’ hali üçtür; evveline vecd derler. Zikre yeni, ilk müridin halidir. Sıtma tutan adam gibi kendini titremekten alamaz. Kendini bilir eğer kendini bilmezse onda sara halı vardır oda geçer.

İkinci tevacüd derler, zikirde yanar. Kendi aşkında yanmasından saatlerce kendini alamaz olur.

Üçüncü vücûddur, diler ise eder dilemez ise etmez.

Cezbe hali üçtür;  evveli aşktır, mürid cezbede bir aşka düşer onunla yüreği yanar yürektedir. Sevdiğinde yok oluncaya kadar.

İkinci muhabbettir, mürid muhabbete düşer. Muhabbet cümle vücudu yakar. Tepeden tırnağa kadar yanar. Cezbe halinde bütün vücudu yanar.

Üçüncü cezbe halidir, vücutta eser yok bütün cezbe olur.

جَذْبَةٌ مِنْ جَذَبَاتِ الرَّحْمٰنِ تُوَاز۪ى مِنْ عَمَلِ الثَّقَلَيْنِ

Yani “rahmani cezbelerden bir cezbe insanların ve cinlerin amellerinin ağırlığını tartar.” [1]

 

Evlat Nev’i Üçtür

Evveli ruhtan gelen evlat; Sultanı enbiya sallallahu aleyhi vesellem cümle ruhların babasıdır. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vesellem efendimizin bir ismide Ebe’l-Ervah’tır, ruhlar babası demektir.

İkinci evlat; baba ile anadan, belden gelen derler.

Üçüncü yoldan gelendir; Yol evladı cümleden makbuldür. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin has evladı bunlardır. İki cihan serveri sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem efendimizin

كُلُّ تَقِىٍّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

“her takva ehli benim âlim evladımdır” [2] dediği budur. Feyzi Muhammedi sütünden her gün emerler. Feyzi Muhammedi sütünün memeleri şeyhlardır. Cenâb-ı Allah’tan rasulüne, O’ndan pirine ondan şeyhına ondan da müride gelir.

 


[1]Şerhü Süneni İbni Mace s.271/3822. Keşfü’l-Hafa c.1.s.397/1069 (Beyrut) Muhammed Emin Tokadi, Süluk Risalesi, s. 386.  

[2] Süneni Beyhakiyyü’l-Kübra c.2.s.152/2693 (Mekke), Deylemi, el-Firdevsü bi Me’sûru’l-Hıtab c.1.s.418/1692 (Beyrut)

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>