El-Vekîl
" Kulların işlerini bitiren. Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran. "

Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş

Alfabetik
Fihrist |