El-Muahhir
" Dilediğini alçaltan, sona, geriye bırakan. "

Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş

Alfabetik
Fihrist |