Er-Raûf
" Çok merhametli, pek şefkatli. "

Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş

Alfabetik
Fihrist |