El-Müteâlî
" Son derece yüce olan. "

Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş

Alfabetik
Fihrist |