Es-Samed
" Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci. "

Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş

Alfabetik
Fihrist |