Ez-Zâhir
" Yarattıkları ile varlığı açık, aşikâr olan, kesin delillerle bilinen. "

Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş

Alfabetik
Fihrist |