El-Mecîd
" Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık bulunan. "

Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş

Alfabetik
Fihrist |