El-Mukît
" Rızıkları yaratan. "

Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş

Alfabetik
Fihrist |