El-Hakem
" Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran. Hikmet sahibi. "