Allah
" Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah. "