Et-Tevvâb
" Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan. "

Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt

Alfabetik
Fihrist |