El-Kayyûm
" Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan. "

Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt

Alfabetik
Fihrist |