El-Vâlî
" Bütün kâinatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan. "

Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt

Alfabetik
Fihrist |