El-Latîf
" Her şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan. "

Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt

Alfabetik
Fihrist |