El-Aliyy
" Yüceler yücesi, çok yüce. "

Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt

Alfabetik
Fihrist |