El-Mugnî
" Müstağni kılan. İhtiyaç gideren, zengin eden. "

Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt

Alfabetik
Fihrist |