Mâlik-ül Mülk
" Mülkün, her varlığın sahibi. "

Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |