El-Halîm
" Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sahibi. "

Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |