Allah
" Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah. "

Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |