El-Mâcid
" Kadri ve şânı büyük, keremi, ihsanı bol olan. "

Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |