El-Kuddûs
" Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdîse lâyık olan. "

Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |