El-Celîl
" Celal ve azamet sahibi olan. "

Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |