El-Hasîb
" Kulların hesabını en iyi gören. "

Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |