El-Muksit
" Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan. "

İzharu'l-Fedaili Nebiyyina Muhammedin Sallallahu Teala aleyhi Vesellem

Alfabetik
Fihrist |