En-Nûr
" Âlemleri nurlandıran, dilediğine nur veren. "

İzharu'l-Fedaili Nebiyyina Muhammedin Sallallahu Teala aleyhi Vesellem

Alfabetik
Fihrist |