Eş-Şehîd
" Zamansız, mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman her yerde hazır ve nazır olan. "

Sırru'l-Esrar 1.Cilt

Alfabetik
Fihrist |