El-Muahhir
" Dilediğini alçaltan, sona, geriye bırakan. "

Sırru'l-Esrar 1.Cilt

Alfabetik
Fihrist |