El-Muhsî
" Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen. "

Sırru'l-Esrar 1.Cilt

Alfabetik
Fihrist |