El-Hakem
" Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran. Hikmet sahibi. "

Sırru'l-Esrar 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |