El-Latîf
" Her şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan. "

Sırru'l-Esrar 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |