El-Muhyî
" İhya eden, yarattıklarına can veren. "

Sırru'l-Esrar 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |