El-Veliyy
" Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden. "

Sırru'l-Esrar 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |