Ez-Zâhir
" Yarattıkları ile varlığı açık, aşikâr olan, kesin delillerle bilinen. "

Sırru'l-Esrar 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |