El-Azîz
" İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen. "

Sırru'l-Esrar 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |