El-Kerîm
" Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden. "

Sırru'l-Esrar 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |