El-Kuddûs
" Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdîse lâyık olan. "

Sırru'l-Esrar 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |