El-Kâbıd
" Dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan. "

Sırru'l-Esrar 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |