El-Bâkî
" Varlığının sonu olmayan, ebedi olan. "

Sırru'l-Esrar 2.cilt

Alfabetik
Fihrist |