Et-Tevvâb
" Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan. "

Fi Beyani Fadlı Mevlidi'n-Nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem

Alfabetik
Fihrist |