Mâlik-ül Mülk
" Mülkün, her varlığın sahibi. "

Fi Beyani Fadlı Mevlidi'n-Nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem

Alfabetik
Fihrist |