En-Nûr
" Âlemleri nurlandıran, dilediğine nur veren. "

Fi Beyani Fadlı Mevlidi'n-Nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem

Alfabetik
Fihrist |