El-Hak
" Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran. "

Fi Beyani Fadlı Mevlidi'n-Nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem

Alfabetik
Fihrist |