El-Aliyy
" Yüceler yücesi, çok yüce. "

Fi Beyani Fadlı Mevlidi'n-Nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem

Alfabetik
Fihrist |