Er-Rakîb
" Her varlığı, her işi her an gözeten. Bütün işleri murakabesi altında bulunduran. "

Fi Beyani Fadlı Mevlidi'n-Nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem

Alfabetik
Fihrist |