El-Gaffâr
" Günahları örten ve çok mağfiret eden. Dilediğini günah işlemekten koruyan. "

Fi Beyani Fadlı Mevlidi'n-Nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem

Alfabetik
Fihrist |