El-Muahhir
" Dilediğini alçaltan, sona, geriye bırakan. "

Fi Beyani Fadlı Mevlidi'n-Nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem

Alfabetik
Fihrist |