El-Hâlık
" Yaratan, yoktan var eden. Varlıkların geçireceği halleri takdir eden. "

Fi Beyani Fadlı Mevlidi'n-Nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem

Alfabetik
Fihrist |