Er-Razzâk
" Her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan. "

Fi Beyani Fadlı Mevlidi'n-Nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem

Alfabetik
Fihrist |