El-Halîm
" Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sahibi. "

Fi Beyani Fadlı Mevlidi'n-Nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem

Alfabetik
Fihrist |