El-Müzil
" Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden. "

Fi Beyani Fadlı Mevlidi'n-Nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem

Alfabetik
Fihrist |