El-Vâcid
" Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan. "

Defter-i Aşikan

Alfabetik
Fihrist |