El-Mugnî
" Müstağni kılan. İhtiyaç gideren, zengin eden. "

BAHRU'L-VEFA

Alfabetik
Fihrist |