El-Muhsî
" Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen. "

BAHRU'L-VEFA

Alfabetik
Fihrist |