El-Müzil
" Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden. "

BAHRU'L-VEFA

Alfabetik
Fihrist |