El-Cebbâr
" Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Hükmüne karşı gelinemeyen. "

BAHRU'L-VEFA

Alfabetik
Fihrist |