El-Hak
" Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran. "

BAHRU'L-VEFA

Alfabetik
Fihrist |