El-Mecîd
" Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık bulunan. "

BAHRU'L-VEFA

Alfabetik
Fihrist |