El-Hamîd
" Her türlü hamd ve senaya layık olan. "

BAHRU'L-VEFA

Alfabetik
Fihrist |