El-Mucîb
" Duaları, istekleri kabul eden. "

BAHRU'L-VEFA

Alfabetik
Fihrist |