El-Melik
" Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. "

Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş

Alfabetik
Fihrist |