El-Kayyûm
" Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan. "

Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş

Alfabetik
Fihrist |