Allah
" Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah. "

Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş

Alfabetik
Fihrist |