El-Cebbâr
" Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Hükmüne karşı gelinemeyen. "

Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş

Alfabetik
Fihrist |